Přejít k obsahu

Konference pořádané v roce 2018

název semináře: K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě XIII
datum konání: 23. května 2018
místo konání: Plzeň, FEL ZČU v Plzni
charakteristika: vzdělávací seminář z oblasti zabezpečovací techniky v dopravě
garant: doc. Ing. Ivan Konečný, CSc. - KAE
web: program a materiály semináře

 

název konference: 6th European Seminar on Computing - ESCO2018
datum konání: 3. - 8. června 2018
místo konání: Plzeň
charakteristika: zaměřena na moderní techniky a zkušenosti ve vědeckých výpočtech a vizualizacích
garant:

doc. Ing. Pavel Karban, Ph.D. - KTE (za ZČU)

Ing. David Pánek, Ph.D. - KTE

web: ESCO 2018

 

název konference: International Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika)
datum konání: 4 - 7. září 2018
místo konání: Plzeň, Parkhotel Plzeň
charakteristika: 13. ročník mezinárodní konference zaměřený na diagnostiku v elektrotechnice
garant: doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D. - KET
web: CDEE 2018

 

název konference: 23rd International Conference - Applied Electronics 2018
datum konání: 11. - 13. září 2018
místo konání: Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni
charakteristika: 23. ročník mezinárodní konference Katedry aplikované elektroniky a telekomunikací pořádaný pod záštitou IEEE a IES.
garant: prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. - KAE
doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D. - KAE
web: již neaktivní

 

název konference: Elektrotechnika a Informatika 2018
datum konání: 25. - 26. října 2018
místo konání: Zámek Nečtiny
charakteristika: doktorská konference s přehledem výzkumu a vývoje toho nejzajímavějšího v oborech elektrotechnika, elektronika a elektroenergetika
garant: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. - děkan FEL
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. - proděkan pro vědu a strategii
web: Elektrotechnika a informatika

Patička