Přejít k obsahu

Konference pořádané v roce 2017

název semináře: K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě XII
datum konání: 31. května 2017
místo konání: Plzeň, FEL ZČU v Plzni, posluchárna EP120
charakteristika: vzdělávací seminář z oblasti zabezpečovací techniky v dopravě
garant: doc. Ing. Ivan Konečný, CSc. - KAE
web: program a materiály semináře

 

název konference: XXXV. konference o elektrických pohonech
datum konání: 6. - 7. června 2017
místo konání: Plzeň
charakteristika: výměna informací a zkušeností v oblasti elektrických pohonů
garant: Ing. Martin Pittermann, Ph.D. - KEV
web: již neaktivní

 

název konference: 4th Symposium on Predictive Control of Electrical Drives and Power Electronics
PRECEDE 2017
datum konání: 4. - 6. září 2017
místo konání: Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni
charakteristika: 4. ročník mezinárodní konference v oblasti prediktivního řízení v elektrických pohonech a výkonové elektroniky
garant: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
web: PRECEEDE 2017

 

název konference: 2017 International conference on Applied Electronics
datum konání: 5. - 6. září 2017
místo konání: Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni
charakteristika: 22. ročník mezinárodní konference Katedry aplikované elektroniky a telekomunikací pořádaný pod záštitou IEEE a IES.
garant: prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. - KAE
doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D. - KAE
web: již neaktivní

 

název konference: Computional Problems of Eletrical Engineering
datum konání: 10. - 13. září 2017
místo konání: Kutná Hora
charakteristika: výměna informací a zkušeností v oblasti teoretické elektrotechniky, výpočtové problémy v elektrotechnice
garant: prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. - KTE
web: již neaktivní

 

název konference: Elektrotechnika a Informatika 2017
datum konání: 26. - 27. října 2017
místo konání: Zámek Nečtiny
charakteristika: doktorská konference s přehledem výzkumu a vývoje toho nejzajímavějšího v oborech elektrotechnika, elektronika a elektroenergetika
garant: doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. - děkan FEL
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. - proděkan pro vědu a strategii
web: již neaktivní

Patička