Přejít k obsahu

Konference pořádané v roce 2016

název konference: 39th International Spring Seminar on Electronics Technology
datum konání: 18. - 21. května 2016
místo konání: Parkhotel Plzeň
charakteristika: seminář zameřený na elektroniku, mikroelektroniku a pouzdření součástek
garant: doc. Ing. Tomáš Blecha, Ph.D.
web: ISSE 2016

 

název semináře: K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě XI
datum konání: 25. května 2016
místo konání: Plzeň, FEL ZČU v Plzni, posluchárna EP110
charakteristika: vzdělávací seminář z oblasti zabezpečovací techniky v dopravě
garant: doc. Ing. Ivan Konečný, CSc. - KAE
web: program a materiály semináře

 

název konference: 5th European Seminar on Computing
datum konání: 5. - 10. června 2016
místo konání: Plzeň
charakteristika: zaměřena na moderní techniky a zkušenosti ve vědeckých výpočtech a vizualizacích
garant:

doc. Ing. Pavel Karban, Ph.D. - KTE (za ZČU)

Ing. Lukáš Koudela, Ph.D. - KTE

Ing. David Pánek, Ph.D. - KTE

web: ESCO 2016

 

název konference: 2016 International conference on Applied Electronics
datum konání: 6. - 7. září 2016
místo konání: Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni
charakteristika: 21. ročník mezinárodní konference Katedry aplikované elektroniky a telekomunikací pořádaný pod záštitou IEEE a IES.
garant: prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. - KAE
doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D. - KAE
web: již neaktivní

 

název konference: International Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika)
datum konání: 6 - 8. září 2016
místo konání: Plzeň, Parkhotel Plzeň
charakteristika: 12. ročník mezinárodní konference zaměřený na diagnostiku v elektrotechnice
garant: doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D. - KET
web: již neaktivní

 

název konference: Elektrotechnika a Informatika 2016
datum konání: listopad 2016
místo konání: Zámek Nečtiny
charakteristika: doktorská konference s přehledem výzkumu a vývoje toho nejzajímavějšího v oborech elektrotechnika, elektronika a elektroenergetika
garant: doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. - děkan FEL
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. - proděkan pro vědu a strategii
web: již neaktivní

Patička