Přejít k obsahu

Konference pořádané v roce 2015

název semináře: K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě X
datum konání: 20. května 2015
místo konání: Plzeň, FEL ZČU v Plzni, posluchárna EP110
charakteristika: vzdělávací seminář z oblasti zabezpečovací techniky v dopravě
garant: doc. Ing. Ivan Konečný, CSc. - KAE
web: program a materiály semináře

 

název konference: XXXIV. konference o elektrických pohonech
datum konání: 9. - 11. června 2015
místo konání: Plzeň
charakteristika: výměna informací a zkušeností v oblasti elektrických pohonů
garant: Ing. Martin Pittermann, Ph.D. - KEV
web: již neaktivní

 

název konference: 19th International Symposium on High Voltage Engineers
datum konání: 23. - 28. srpna 2015
místo konání: Parkhotel Plzeň
charakteristika: konference zaměřená na problematiku vysokého napětí
garant: prof. Dr. Rainer Haller
záštita: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
web: již neaktivní

 

název konference: Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering
datum konání: 7. - 9. září 2015
místo konání: Třebíč
charakteristika: výměna informací a zkušeností v oblasti teoretické elektrotechniky, výpočtové problémy v elektrotechnice
garant: prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. - KTE
web: již neaktivní

 

název konference: 2015 International conference on Applied Electronics
datum konání: 8. - 10. září 2015
místo konání: Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni
charakteristika: 20. ročník mezinárodní konference Katedry aplikované elektroniky a telekomunikací pořádaný pod záštitou IEEE a IES.
garant: prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. - KAE
doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D. - KAE
web: již neaktivní

 

název konference: Elektrotechnika a Informatika 2015
datum konání: listopad 2015
místo konání: Zámek Nečtiny
charakteristika: doktorská konference s přehledem výzkumu a vývoje toho nejzajímavějšího v oborech elektrotechnika, elektronika a elektroenergetika
garant: doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. - děkan FEL
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. - proděkan pro vědu a strategii
web: již neaktivní

Patička