Přejít k obsahu

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou na Fakultě elektrotechnické zahajována v oborech, které jsou akreditovány ve smyslu zákona o VŠ.

Jsou to tři obory:

  • Elektronika
  • Elektrotechnika
  • Elektroenergetika

Úřední deska - Habilitační a jmenovací řízení

Přehled

Řízení ke jmenování profesorem na FEL ZČU v Plzni 23.01.2018
Habilitační řízení na FEL ZČU v Plzni 23.01.2018

Směrnice

Tabulky-habilitace Podklady pro habilitační řízení na FEL ZČU v Plzni 14.04.2015
Tabulky - jmenování Podklady pro řízení ke jmenování profesorem na FEL ZČU v Plzni 14.04.2015
Vysvětlení k jednotlivým aktivitám a doporučení pro zpracování podkladů k habilitačnímu a jmenovacímu řízení 14.04.2015
Směrnice FEL pro habilitační řízení a pro řízení jmenování profesorem 01.07.2011

Patička