Přejít k obsahu

Informace pro zájemce o bakalářské studium

  • studium je určeno všem zájemcům s ukončeným středoškolským vzděláním
  • standardní délka studia je 3 roky
  • po ukončení studia získá absolvent titul Bc.

Nabízíme tyto bakalářské obory:

Prezenční forma

Kombinovaná forma

Přihláška ke studiu

Víte jak správně vyplnit a podat přihlášku?

Podmínky přijetí

Co všechno musím splnit, abyste mohli být přijati jako řádní studenti FEL ZČU?

Ubytování

Pokud budu přijat na fakultu, zajistí mi také ubytování?

Patička