Přejít k obsahu

Státní závěrečná zkouška NMgr.

Státní závěrečná zkouška (SZZ) v NMgr. oborech FEL se skládá z ústní části SZZ a z obhajoby diplomové práce (též „kvalifikační práce“).

Státní závěrečná zkouška je na základě akreditace tvořena předměty státní závěrečné zkoušky.

Ústní část SZZ se koná zpravidla v jednom termínu (kromě situací, kdy student koná státní zkoušku z některého předmětu, resp. obhajobu kvalifikační práce, v opravném termínu).

Konání SZZ upravuje Studijní a zkušební řád, Směrnice děkana FEL, aktuální vyhláška děkana FEL a případné další doplňující dokumenty.

SZZ NMgr. obory

SZZ NMgr. TM 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TM v NMgr. studiu 23.11.2016
SZZ NMgr. TE 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TE v NMgr. studiu 23.11.2016
SZZ NMgr. PE 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru PE v NMgr. studiu 23.11.2016
SZZ NMgr. KE 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KE v NMgr. studiu 23.11.2016
SZZ NMgr. EI 2016/17 - EN List of questions for state examinations 23.11.2016
SZZ NMgr. EI 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EI v NMgr. studiu 23.11.2016
SZZ NMgr. EE 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EE v NMgr. studiu 23.11.2016
SZZ NMgr. DE 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru DE v NMgr. studiu 23.11.2016
SZZ NMgr. AE(k) 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AE(k) v NMgr. studiu 23.11.2016

Patička