Přejít k obsahu

Státní závěrečná zkouška NMgr.

Státní závěrečná zkouška (SZZ) v NMgr. oborech FEL se skládá z ústní části SZZ a z obhajoby diplomové práce (též „kvalifikační práce“).

Státní závěrečná zkouška je na základě akreditace tvořena předměty státní závěrečné zkoušky.

Ústní část SZZ se koná zpravidla v jednom termínu (kromě situací, kdy student koná státní zkoušku z některého předmětu, resp. obhajobu kvalifikační práce, v opravném termínu).

Konání SZZ upravuje Studijní a zkušební řád, Směrnice děkana FEL, aktuální vyhláška děkana FEL a případné další doplňující dokumenty.

SZZ NMgr. obory

Patička