Přejít k obsahu

Předběžný zápis (předzápis)

V souladu se Studijním a zkušebním řádem (SaZŘ), článek 19, je každý student FEL povinen provést předběžný zápis (předzápis) na další akademický rok.

Student se při předzápisu volí svůj osobní studijní plán, tj. přihlášením se ke studiu daných předmětů v následujícím akademickém roce.

Průběh a termíny předzápisu upravuje aktuální pokyn prorektora, vyhláška děkana FEL a případné další doplňující dokumenty.

Fakultní informace o předzápisu naleznete na fel.zcu.cz/predzapis (cool odkaz na tyto stránky).

Univerzitní informace o předzápisu naleznete na predzapis.zcu.cz.

Rozvrhy FEL pro předzápis prezenčních studentů naleznete na fel.zcu.cz/rozvrhy.

Rozvrhy FEL pro předzápis kombi studentů naleznete v rozvrhových informacích.

Webovou verzi Informací o studiu naleznete na adrese www.zcu.cz/study/studium-vyuka/predzapis.html.

Předzápis - info

Patička