Přejít k obsahu

Úřední deska - Studijní informace

soubory pro akademický rok 2017/18

Informace o studiu 2017/18 elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2017/18 11.09.2017

SZZ Bc. - písemná část

Informace pro studenty Bc. studia FEL k písemné SZZ v ak. r. 2016/17 10.03.2017
Informace pro studenty posledních ročníků Bc. studia FEL ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě bakalářské práce v ak. r. 2016/17 10.03.2017
Pozvánka k písemné části Bc. SZZ 2016/17 Pozvánka k vykonání písemné části bakalářské státní závěrečné zkoušky. 10.03.2017
Pozvánka k písemné části Bc. SZZ 2015/16 - náhradní termín Pozvánka k vykonání písemné části bakalářské státní závěrečné zkoušky v náhradním termínu 27.04.2016
Informace pro studenty Bc. studia FEL k písemné SZZ v náhradním termínu v ak. r. 2015/16 27.04.2016
Pozvánka k písemné části Bc. SZZ 2015/16 Pozvánka k vykonání písemné části bakalářské státní závěrečné zkoušky. 15.03.2016
Informace pro studenty posledních ročníků Bc. studia FEL ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě bakalářské práce v ak. r. 2015/16 15.03.2016
Informace pro studenty Bc. studia FEL k písemné SZZ v ak. r. 2015/16 15.03.2016
Pozvánka k písemné části Bc. SZZ 2014/15 Pozvánka k vykonání písemné části bakalářské státní závěrečné zkoušky. 15.05.2015
Informace pro studenty posledních ročníků Bc. studia FEL ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě bakalářské práce v ak. r. 2014/15 21.09.2015
Informace pro studenty Bc. studia FEL k písemné SZZ v ak. r. 2014/15 15.05.2015
Calculator User's manual 30.11.2017
Kalkulačka Návod a popis kalkulačky použité u písemné bakalářské SZZ 21.09.2015
Příklady k procvičení znalostí na písemnou část bakalářské státní zkoušky 21.09.2015
Informace pro studenty posledních ročníků Bc. studia FEL ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě bakalářské práce v ak. r. 2013/14 17.03.2014
Informace pro studenty Bc. studia FEL k písemné SZZ v ak. r. 2013/14 17.03.2014
Pozvánka k písemné části Bc. SZZ Pozvánka k vykonání písemné části bakalářské státní závěrečné zkoušky v ak. r. 2013/14 17.03.2014
SZZ Bc. Informace k harmonogramu a průběhu státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářské práce v ak. r. 2007/2008 22.02.2008
Pozvánka k písemné části Bc. SZZ Pozvánka k vykonání písemné části bakalářské státní závěrečné zkoušky v ak. r. 2007/08. 19.03.2008
Informace ke konání písemných Bc. SZZ Informace pro studenty bakalářských studijních programů FEL ke státní závěrečné zkoušce 2007/08 25.03.2008
SZZ Bc. Informace k harmonogramu a průběhu státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářské práce v ak. r. 2008/09 16.03.2009
Pozvánka k písemné části Bc. SZZ Pozvánka k vykonání písemné části bakalářské státní závěrečné zkoušky v ak. r. 2008/09. 25.03.2009
Informace pro studenty posledních ročníků bakalářského studia na FEL k harmonogramu a průběhu státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářské práce v ak. r. 2009/2010 18.03.2010
Pozvánka k písemné části Bc. SZZ Pozvánka k vykonání písemné části bakalářské státní závěrečné zkoušky v ak. r. 2009/10. 18.03.2010
Informace ke konání písemné SZZ Informace pro studenty bakalářských studijních programů FEL ke státní závěrečné zkoušce 18.03.2010
Informace pro studenty posledních ročníků Bc. studia na FEL k harmonogramu a průběhu státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářské práce v ak. r. 2010/11 21.03.2011
Informace pro studenty Bc. studia FEL k písemné SZZ v ak. r. 2010/11 21.03.2011
Pozvánka k písemné části Bc. SZZ Pozvánka k vykonání písemné části bakalářské státní závěrečné zkoušky v ak. r. 2010/11. 21.03.2011
Informace pro studenty posledních ročníků Bc. studia na FEL k harmonogramu a průběhu státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářské práce v ak. r. 2011/12 28.03.2012
Informace pro studenty Bc. studia FEL k písemné SZZ v ak. r. 2011/12 28.03.2012
Pozvánka k písemné části Bc. SZZ Pozvánka k vykonání písemné části bakalářské státní závěrečné zkoušky v ak. r. 2011/12. 28.03.2012
Informace pro studenty posledních ročníků Bc. studia FEL ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě bakalářské práce v ak. r. 2012/13 13.09.2013
Informace pro studenty Bc. studia FEL k písemné SZZ v ak. r. 2012/13 13.09.2013
Pozvánka k písemné části Bc. SZZ Pozvánka k vykonání písemné části bakalářské státní závěrečné zkoušky v ak. r. 2012/13. 23.03.2013

soubory pro akademický rok 2016/17

Informace o studiu 2016/17 elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2016/17 07.06.2016

soubory pro akademický rok 2015/16

Info - koleje na 2016/17 Informace k ubytování na kolejích pro ak. rok 2016/17 15.03.2016
Informace o studiu 2015/16 elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2015/16 17.05.2016

SZZ Bc. obory

SZZ Bc. TEK 2017/18 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TEK v Bc. studiu 30.11.2017
SZZ Bc. KOE 2017/18 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KOE v Bc. studiu 30.11.2017
SZZ Bc. ELE 2017/18 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELE v Bc. studiu 30.11.2017
SZZ Bc. EAT 2017/18 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EAT v Bc. studiu 30.11.2017
SZZ Bc. AEL(k) 2017/18 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AEL(k) v Bc. studiu 30.11.2017
Komise Bc. SZZ 2016/17 Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací na FEL ZČU v Plzni 25.04.2017
SZZ Bc. TEK 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TEK v Bc. studiu 23.11.2016
SZZ Bc. KOE 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KOE v Bc. studiu 23.11.2016
SZZ Bc. ELT 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELT v Bc. studiu 23.11.2016
SZZ Bc. ELE 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELE v Bc. studiu 23.11.2016
SZZ Bc. EAT 2016/17 - EN List of questions for state examinations 23.11.2016
SZZ Bc. EAT 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EAT v Bc. studiu 23.11.2016
SZZ Bc. AEL(k) 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AEL(k) v Bc. studiu 23.11.2016
Komise Bc. SZZ 2015/16 Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací na FEL ZČU v Plzni 26.09.2016
SZZ Bc. EAT 2015/16 - AJ List of questions for state examinations 12.04.2016
SZZ Bc. TEK 2015/16 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TEK v Bc. studiu 17.05.2016
SZZ Bc. EAT 2015/16 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EAT v Bc. studiu 30.11.2015
SZZ Bc. ELE 2015/16 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELE v Bc. studiu 30.11.2015
SZZ Bc. ELT 2015/16 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELT v Bc. studiu 30.11.2015
SZZ Bc. KOE 2015/16 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KOE v Bc. studiu 30.11.2015
SZZ Bc. AEL 2015/16 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AEL v Bc. studiu 30.11.2015
Komise Bc. SZZ 2014/15 Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací na FEL ZČU v Plzni 21.09.2015
SZZ Bc. KOE 2014/15 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KOE v Bc. studiu 15.10.2014
SZZ Bc. TEK 2014/15 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TEK v Bc. studiu 15.10.2014
SZZ Bc. AEL 2014/15 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AEL v Bc. studiu 15.10.2014
SZZ Bc. EAT 2014/15 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EAT v Bc. studiu 15.10.2014
SZZ Bc. ELE 2014/15 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELE v Bc. studiu 15.10.2014
SZZ Bc. ELT 2014/15 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELT v Bc. studiu 15.10.2014
Komise Bc. SZZ 2013/14 Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací v akad. roce 2013/14 na FEL ZČU v Plzni 24.09.2014
SZZ Bc. AEL 2013/14 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AEL v Bc. studiu 20.03.2014
SZZ Bc. EAT 2013/14 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EAT v Bc. studiu 17.03.2014
SZZ Bc. ELE 2013/14 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELE v Bc. studiu 17.03.2014
SZZ Bc. ELT 2013/14 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELT v Bc. studiu 20.03.2014
SZZ Bc. KOE 2013/14 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KOE v Bc. studiu 17.03.2014
SZZ Bc. TEK 2013/14 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TEK v Bc. studiu 17.03.2014
Komise náhradní SZZ 2012/13 - KAE Složení komise pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských a magisterských prací v Bc. a NMgr. studiu v akad. roce 2012/13 na FEL ZČU v Plzni 31.08.2013
SZZ Bc. +AEL 2008/09 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru +AEL v Bc. studiu 27.03.2009
SZZ Bc. +EAT 2008/09 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru +EAT v Bc. studiu 27.03.2009
SZZ Bc. +ELE 2008/09 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru +ELE v Bc. studiu 27.03.2009
SZZ Bc. +ELT 2008/09 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru +ELT v Bc. studiu 27.03.2009
SZZ Bc. +KOE 2008/09 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru +KOE v Bc. studiu 27.03.2009
SZZ Bc. +TEK 2008/09 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru +TEK v Bc. studiu 27.03.2009
Komise SZZ Bc. 2009 Složení komisí pro Bc. SZZ a obhajoby prací 27.03.2009
Harmonogram zasedání komisí při státních zkouškách a obhajobách bakalářských prací v oborech bakalářského studia na FEL v ak. r. 2008/2009 30.04.2009
SZZ Bc. AEL 2009/10 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AEL v Bc. studiu 23.02.2010
SZZ Bc. ELT 2009/10 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELT v Bc. studiu 23.02.2010
SZZ Bc. TEK 2009/10 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TEK v Bc. studiu 22.12.2009
SZZ Bc. KOE 2009/10 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KOE v Bc. studiu 22.12.2009
SZZ Bc. ELE 2009/10 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELE v Bc. studiu 23.02.2010
SZZ Bc. EAT 2009/10 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EAT v Bc. studiu 22.12.2009
Komise Bc. SZZ 2009/10 Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací v akad. roce 2009/10 na FEL ZČU 26.04.2010
Harmonogramy zasedání komisí při SZZ 2009/10 na FEL ZČU 25.03.2010
SZZ Bc. AEL, AELk 2010/11 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AEL, AELk v Bc. studiu 03.12.2010
SZZ Bc. EAT 2010/11 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EAT v Bc. studiu 03.12.2010
SZZ Bc. ELE 2010/11 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELE v Bc. studiu 03.12.2010
SZZ Bc. ELT 2010/11 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELT v Bc. studiu 03.12.2010
SZZ Bc. KOE 2010/11 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KOE v Bc. studiu 03.12.2010
SZZ Bc. TEK 2010/11 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TEK v Bc. studiu 03.12.2010
Komise Bc. SZZ 2010/11 Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací v akad. roce 2010/11 na FEL ZČU 05.04.2011
Harmonogramy zasedání komisí při SZZ 2010/11 na FEL ZČU 05.04.2011
SZZ Bc. AEL, AELk 2011/12 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AEL, AELk v Bc. studiu 22.03.2012
SZZ Bc. EAT 2011/12 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EAT v Bc. studiu 22.03.2012
SZZ Bc. ELE 2011/12 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELE v Bc. studiu 22.03.2012
SZZ Bc. ELT 2011/12 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELT v Bc. studiu 22.03.2012
SZZ Bc. KOE 2011/12 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KOE v Bc. studiu 22.03.2012
SZZ Bc. TEK 2011/12 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TEK v Bc. studiu 22.03.2012
Komise Bc. SZZ 2011/12 Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací v akad. roce 2011/12 na FEL ZČU 17.05.2012
Harmonogram zasedání komisí při SZZ 2011/12 na FEL ZČU 17.05.2012
SZZ Bc. ELT 2012/13 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELL v Bc. studiu 20.02.2013
SZZ Bc. AEL, AELk 2012/13 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AEL, AELk v Bc. studiu 20.02.2013
SZZ Bc. EAT 2012/13 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EAT v Bc. studiu 20.02.2013
SZZ Bc. ELE 2012/13 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELE v Bc. studiu 20.02.2013
SZZ Bc. KOE 2012/13 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KOE v Bc. studiu 20.02.2013
SZZ Bc. TEK 2012/13 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TEK v Bc. studiu 20.02.2013
Komise Bc. SZZ 2012/13 Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací v akad. roce 2012/13 na FEL ZČU v Plzni 27.03.2013

SZZ NMgr. obory

SZZ NMgr. DE 2017/18 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru DE v NMgr. studiu 30.11.2017
SZZ NMgr. KE 2017/18 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KE v NMgr. studiu 30.11.2017
SZZ NMgr. TM 2017/18 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TM v NMgr. studiu 30.11.2017
SZZ NMgr. TE 2017/18 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TE v NMgr. studiu 30.11.2017
SZZ NMgr. PE 2017/18 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru PE v NMgr. studiu 30.11.2017
SZZ NMgr. JE 2017/18 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru JE v NMgr. studiu 30.11.2017
SZZ NMgr. EI 2017/18 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru v NMgr. studiu 30.11.2017
SZZ NMgr. EE 2017/18 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru v NMgr. studiu 30.11.2017
SZZ NMgr. AE(k) 2017/18 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AE(k) v NMgr. studiu 30.11.2017
Komise NMgr. SZZ 2016/17 Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací na FEL ZČU 25.04.2017
SZZ NMgr. TM 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TM v NMgr. studiu 23.11.2016
SZZ NMgr. TE 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TE v NMgr. studiu 23.11.2016
SZZ NMgr. PE 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru PE v NMgr. studiu 23.11.2016
SZZ NMgr. KE 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KE v NMgr. studiu 23.11.2016
SZZ NMgr. EI 2016/17 - EN List of questions for state examinations 23.11.2016
SZZ NMgr. EI 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EI v NMgr. studiu 23.11.2016
SZZ NMgr. EE 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EE v NMgr. studiu 23.11.2016
SZZ NMgr. DE 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru DE v NMgr. studiu 23.11.2016
SZZ NMgr. AE(k) 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AE(k) v NMgr. studiu 23.11.2016
Komise NMgr. SZZ 2015/16 Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací na FEL ZČU 26.09.2016
SZZ NMgr. JE 2015/16 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ v NMgr. studiu 30.11.2015
SZZ NMgr. KE 2015/16 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ v NMgr. studiu 30.11.2015
SZZ NMgr. PE 2015/16 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ v NMgr. studiu 30.11.2015
SZZ NMgr. TE 2015/16 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ v NMgr. studiu 30.11.2015
SZZ NMgr. TM 2015/16 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ v NMgr. studiu 30.11.2015
SZZ NMgr. AE, AEk 2015/16 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ v NMgr. studiu 30.11.2015
SZZ NMgr. DE 2015/16 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ v NMgr. studiu 30.11.2015
SZZ NMgr. EE 2015/16 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ v NMgr. studiu 30.11.2015
SZZ NMgr. EI 2015/16 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ v NMgr. studiu 30.11.2015
Komise NMgr. SZZ 2014/15 Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací na FEL ZČU 21.09.2015
SZZ NMgr. EI 2014/15 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EI v NMgr. studiu 15.10.2014
SZZ NMgr. JE 2014/15 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru JE v NMgr. studiu 15.10.2014
SZZ NMgr. KE 2014/15 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KE v NMgr. studiu 15.10.2014
SZZ NMgr. PE 2014/15 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru PE v NMgr. studiu 15.10.2014
SZZ NMgr. TE 2014/15 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TE v NMgr. studiu 15.10.2014
SZZ NMgr. TM 2014/15 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TM v NMgr. studiu 15.10.2014
SZZ NMgr. AE, AEk 2014/15 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AE(k) v NMgr. studiu 15.10.2014
SZZ NMgr. DE 2014/15 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru DE v NMgr. studiu 15.10.2014
SZZ NMgr. EE 2014/15 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EE v NMgr. studiu 15.10.2014
Komise NMgr. SZZ 2013/14 Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací v akad. roce 2013/14 na FEL ZČU 24.09.2014
Harmonogramy zasedání komisí při SZZ 2009/10 na FEL ZČU 17.03.2014
Harmonogramy zasedání komisí při SZZ 2010/11 na FEL ZČU 17.03.2014
Harmonogramy zasedání komisí při SZZ 2011/12 na FEL ZČU 17.03.2014
Komise náhradní SZZ 2012/13 - KAE Složení komise pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských a magisterských prací v Bc. a NMgr. studiu v akad. roce 2012/13 na FEL ZČU v Plzni 17.03.2014
SZZ NMgr. AE, AEk 2013/14 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AE(k) v NMgr. studiu 17.03.2014
SZZ NMgr. DE 2013/14 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru DE v NMgr. studiu 17.03.2014
SZZ NMgr. EE 2013/14 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EE v NMgr. studiu 17.03.2014
SZZ NMgr. EI 2013/14 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EI v NMgr. studiu 17.03.2014
SZZ NMgr. JE 2013/14 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru JE v NMgr. studiu 17.03.2014
SZZ NMgr. KE 2013/14 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KE v NMgr. studiu 17.03.2014
SZZ NMgr. PE 2013/14 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru PE v NMgr. studiu 17.03.2014
SZZ NMgr. TE 2013/14 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TE v NMgr. studiu 17.03.2014
SZZ NMgr. TM 2013/14 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TM v NMgr. studiu 17.03.2014
Složení komisí pro SZZ v navazujícím magisterském studiu na FEL 2008 23.04.2008
SZZ NMgr. +AE 2008/09 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru +AE v NMgr. studiu 27.03.2009
SZZ NMgr. +DE 2008/09 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru +DE v NMgr. studiu 27.03.2009
SZZ NMgr. +EE 2008/09 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru +EE v NMgr. studiu 27.03.2009
SZZ NMgr. +EI 2008/09 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru +EI v NMgr. studiu 27.03.2009
SZZ NMgr. +KE 2008/09 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru +KE v NMgr. studiu 27.03.2009
SZZ NMgr. +PE 2008/09 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru +PE v NMgr. studiu 27.03.2009
SZZ NMgr. +TE 2008/09 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru +TE v NMgr. studiu 27.03.2009
SZZ NMgr. +TM 2008/09 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru +TM v NMgr. studiu 27.03.2009
Komise SZZ NMgr. 2009 Složení komisí pro NMgr. SZZ a obhajoby prací 17.04.2009
Harmonogram zasedání komisí při státních zkouškách a obhajobách diplomových prací v oborech nav. mag. studia na FEL v ak. r. 2008/2009 30.04.2009
SZZ NMgr. AE 2009/10 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AE v NMgr. studiu 08.01.2010
SZZ NMgr. DE 2009/10 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru DE v NMgr. studiu 08.01.2010
SZZ NMgr. EE 2009/10 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EE v NMgr. studiu 08.01.2010
SZZ NMgr. EI 2009/10 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EI v NMgr. studiu 08.01.2010
SZZ NMgr. KE 2009/10 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KE v NMgr. studiu 12.04.2010
SZZ NMgr. PE 2009/10 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru PE v NMgr. studiu 08.01.2010
SZZ NMgr. TE 2009/10 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TE v NMgr. studiu 08.01.2010
SZZ NMgr. TM 2009/10 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TM v NMgr. studiu 08.01.2010
Komise NMgr. SZZ 2009/10 Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací v akad. roce 2009/10 na FEL ZČU 26.04.2010
SZZ NMgr. AE, AEk 2010/11 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AE, AEk v NMgr. studiu 03.12.2010
SZZ NMgr. DE 2010/11 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru DE v NMgr. studiu 03.12.2010
SZZ NMgr. EE 2010/11 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EE v NMgr. studiu 03.12.2010
SZZ NMgr. EI 2010/11 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EI v NMgr. studiu 03.12.2010
SZZ NMgr. KE 2010/11 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KE v NMgr. studiu 03.12.2010
SZZ NMgr. PE 2010/11 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru PE v NMgr. studiu 03.12.2010
SZZ NMgr. TE 2010/11 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TE v NMgr. studiu 03.12.2010
SZZ NMgr. TM 2010/11 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TM v NMgr. studiu 03.12.2010
Komise NMgr. SZZ 2010/11 Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací v akad. roce 2010/11 na FEL ZČU 05.04.2011
SZZ NMgr. AE, AEk 2011/12 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AE, AEk v NMgr. studiu 22.03.2012
SZZ NMgr. DE 2011/12 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru DE v NMgr. studiu 22.03.2012
SZZ NMgr. EE 2011/12 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EE v NMgr. studiu 22.03.2012
SZZ NMgr. EI 2011/12 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EI v NMgr. studiu 22.03.2012
SZZ NMgr. KE 2011/12 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KE v NMgr. studiu 29.03.2012
SZZ NMgr. PE 2011/12 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru PE v NMgr. studiu 22.03.2012
SZZ NMgr. TE 2011/12 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TE v NMgr. studiu 22.03.2012
SZZ NMgr. TM 2011/12 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TM v NMgr. studiu 22.03.2012
Komise NMgr. SZZ 2011/12 Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací v akad. roce 2011/12 na FEL ZČU 17.05.2012
SZZ NMgr. AE, AEk 2012/13 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AE, AEk v NMgr. studiu 20.02.2013
SZZ NMgr. DE 2012/13 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru DE v NMgr. studiu 20.02.2013
SZZ NMgr. EE 2012/13 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EE v NMgr. studiu 20.02.2013
SZZ NMgr. EI 2012/13 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EI v NMgr. studiu 20.02.2013
SZZ NMgr. KE 2012/13 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KE v NMgr. studiu 20.02.2013
SZZ NMgr. PE 2012/13 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru PE v NMgr. studiu 20.02.2013
SZZ NMgr. TE 2012/13 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TE v NMgr. studiu 20.02.2013
SZZ NMgr. TM 2012/13 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TM v NMgr. studiu 20.02.2013
Komise NMgr. SZZ 2012/13 Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací v akad. roce 2012/13 na FEL ZČU 27.03.2013

Předpisy vydané studijními proděkany

Pokyn proděkana FEL č. 1 - 2006/07 k postupu zadávání bakalářských a diplomových prací pro ak. r. 2007/2008 14.05.2007
Metodický pokyn proděkana FEL pro zpracování diplomové/bakalářské práce + přílohy ze dne 18. 3. 2008 14.04.2008
Pokyn proděkana FEL o doplňujících zápisech a změnách rozvrhových akcí 20.08.2013
Pokyn proděkana FEL č.2 2004/05 Pokyn proděkana FEL k postupu zadávání bakalářských a diplomových prací pro ak. rok 2005/06 20.10.2005
Pokyn proděkana FEL - konání oborové praxe Konání oborové praxe v rámci Bc. studijního programu Aplikovaná elektrotechnika 20.08.2013
Metodický pokyn proděkana FEL pro zpracování diplomové/bakalářské práce + přílohy ze dne 13. 3. 2009 20.03.2009
Pokyn proděkana č. 1PD/2011 Metodický pokyn pro zpracování diplomové/bakalářské práce 18.03.2011

soubory pro akademický rok 2014/15

Info - koleje na 2015/16 Informace k ubytování na kolejích pro ak. rok 2015/16 21.09.2015
Informace o studiu 2014/15 elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2014/15 21.09.2015

soubory pro akademický rok 2013/14

Náhradní promoce FEL Pozvánka na slavnostní promoci FEL 03.10.2013
Informace o studiu 2013/14 elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2013/14 24.09.2014

soubory pro akademický rok 2012/13

Informace o studiu 2012/13 elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2012/13 20.09.2013

soubory pro akademický rok 2011/12

Informace o studiu 2011/12 elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2011/12 18.05.2011
Koleje 1.ročníky 2011/12 Pořadník pro ubytování studentů nastupujících do 1. ročníku v ak. roce 2011/12 01.08.2011
Žádost o zařazení do pořadníku na ubytování ve VŠ kolejích v Plzni pro akademický rok 2011/12 pro nastupující studenty Bc. studia 24.08.2011
Informace pro studenty posledních ročníků FEL (Bc. i NMgr.) 05.10.2011
Výsledky rozřazovacího testu z AJ 19.09.2011
Přeřazení z AEL3 na AT1 Seznam studentů, přeřazených na AT1 na základě výsledků rozřazovacích testů. 22.09.2011
Angličtina pro začátečníky - APZ1 - zápis 23.09.2011
Info - koleje na 2012/13 Informace k ubytování na kolejích pro ak. rok 2012/13 02.04.2012
Rozpis Bc. promocí 2012 03.07.2012
Studijní oddělení o prázdninách 2012 Rozpis služeb a úředních hodin po dobu letních prázdnin 03.07.2012
Náhradní promoce FEL Pozvánka na slavnostní promoci FEL 25.09.2012

soubory pro akademický rok 2010/11

Informace o studiu 2010/11 elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2010/11 07.06.2010
Koleje 1.ročníky 2010/11 Pořadník pro ubytování studentů nastupujících do 1. ročníku v ak. roce 2010/11 03.08.2010
Informace pro studenty NMgr. 1. roč. o vyzvednutí výkazu o studiu 02.11.2010
Koleje pro ak. rok 2011/12 - vyšší ročníky Předběžný pořadník studentů pro ubytování na kolejích v ak. roce 2011/12. 06.05.2011
Koleje pro ak. rok 2011/12 - vyšší ročníky Konečný pořadník studentů pro ubytování na kolejích v ak. roce 2011/12. 20.05.2011
Rozhodnutí děkana č. 1D/2011 o konání náhradního (opravného) termínu státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu FEL v akad. roce 2010/11 11.07.2011
Náhradní promoce FEL - 7.10.2011 Rozpis náhradních promocí FEL 26.09.2011

soubory pro akademický rok 2009/10

Informace o studiu 2009/10 elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2009/10 20.05.2009
Koleje 1.ročníky 2009/10 Pořadník pro ubytování studentů nastupujících do 1. ročníku v ak. roce 2009/10 30.07.2009
Uzavření studijního oddělení v období zimních prázdnin. 17.12.2009
Upozornění k doplňujícím zápisům pedagogického proděkana FEL ohledně zápisu vylučujících předmětů. 10.02.2010
Informace k podání žádosti o zařazení do pořadníku na ubytování ve VŠ kolejích v Plzni pro akademický rok 2010/11 23.03.2010
Výsledky písemné části bakalářské SZZ 2009/10 doplněné o výsledky z náhradního termínu 07.05.2010
Present Around The World zúčastněte se soutěže IET. Uzávěrka přihlášek 6.května 2010 30.04.2010
Koleje pro ak. rok 2010/11 - vyšší ročníky Konečný pořadník studentů pro ubytování na kolejích v ak. roce 2010/11. 19.05.2010
Rozpis bakalářských promocí 2009/10 02.07.2010
Omezení funkce studijního oddělení o prázdninách 24.06.2010
Rozhodnutí děkana č. 2/2010 o konání náhradního (opravného) termínu státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu FEL v akad. roce 2009/10 23.07.2010

soubory pro akademický rok 2008/09

Informace o studiu 2008/09 elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2008/09 20.05.2008
Koleje 1.ročníky 2008/09 Pořadník pro ubytování studentů nastupujících do 1. ročníku v ak. roce 2008/09 30.07.2008
Prospěchová stipendia 2008/09 Seznam studentů s nárokem na prospěchové stipendium (>=60 kr., VSP 1 - 1,75) 09.10.2008
Mimořádná prospěchová stipendia 2008/09 Seznam studentů s nárokem na mimořádné prospěchové stipendium 10.12.2008
Intenzivní kurz angličtiny (UJP/IKA) Placený kurz pro studenty, kteří v krátké době potřebují procvičit a upevnit základy jazyka. 29.12.2008
Koleje - žádost - vyšší ročníky Žádost o zařazení do pořadníku na ubytování ve VŠ kolejích v Plzni pro akademický rok 2009/10 03.03.2009
Koleje pro ak. rok 2009/10 - vyšší ročníky Konečný pořadník studentů pro ubytování na kolejích v ak. roce 2009/10 - aktualizovaný po odvoláních studentů. 20.05.2009
Seznam studentů navržených k přijetí do NMgr. studia FEL pro ak.r. 2009/10 v 1. kole (16. 6. 2009) 17.06.2009
Výsledky opravného termínu písemné části bakalářské SZZ 2008/09. 26.08.2009
Seznam studentů přijatých na NMgr. studium na FEL po SZZ v září 2009 03.09.2009

soubory pro akademický rok 2007/08

Informace o studiu 2007/08 elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2007/08 05.06.2007
Prospěchová stipendia 2007/08 Seznam studentů s nárokem na prospěchové stipendium (>=60 kr., VSP 1 - 1,75) 16.10.2007
Cena děkana FEL 2007/08 seznam studentů oceněných u příležitosti "17. listopadu" cenou děkana FEL za výborné studijní výsledky a za výraznou aktivitu. 13.11.2007
Mimořádná prospěchová stipendia 2007/08 Seznam studentů s nárokem na mimořádné prospěchové stipendium 19.12.2007
Mimořádná sociální stipendia 2007/08 Seznam studentů, kterým bude vyplaceno mimořádné sociální stipendium 19.12.2007
Koleje - žádost - vyšší ročníky Žádost o zařazení do pořadníku na ubytování ve VŠ kolejích v Plzni pro akademický rok 2008/09 31.03.2008
Mimořádná prospěchová stipendia - 1. ročníky Seznam studentů 1. ročníku s nárokem na mimořádné prospěchové stipendium v ak. roce 2007/08 07.04.2008
Zadávání BP/DP Popis rolí v procesu zadávání bakalářských a diplomových prací na FEL pro ak. r. 2008/09 11.04.2008
Koleje pro ak. rok 2008/09 - vyšší ročníky Konečný pořadník studentů pro ubytování na kolejích v ak. roce 2008/09. 20.05.2008

soubory pro akademický rok 2006/07

Státní závěrečné zkoušky - Bc. studium Informace pro studenty posledních ročníků bakalářského studia na FEL k harmonogramu a průběhu státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářské práce 15.01.2007
Informace o studiu 2006/07 elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2006/07 30.05.2006
Koleje - žádost - vyšší ročníky Žádost o zařazení do pořadníku na ubytování ve VŠ kolejích v Plzni pro akademický rok 2007/2008 14.03.2007
ICAMES 2007 Máte zájem zúčastnit se Mezinárodního kulturního a akademického setkání studentů inženýrství ICAMES 2007 v Turecku? 14.03.2007
Soutěž mladých elektrotechniků IET Soutěží se o nejlepší prezentaci (prezentovat lze libovolné téma z oboru elektrotechniky nebo elektroniky). Soutěž vyhlašuje České centrum IET. 22.03.2007
Výsledky písemné části bakalářské SZZ doplněné o výsledky v náhradním termínu 17.05.2007
Komise pro SZZ Bc. Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací 2007 na FEL ZČU 19.04.2007
Komise pro SZZ NMgr. a Mgr. Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací 2007 na FEL ZČU 19.04.2007
Koleje pro ak. rok 2007/08 - vyšší ročníky Konečný pořadník studentů vyšších ročníků pro ubytování na kolejích v ak. roce 2007/08 18.05.2007
Koleje 1.ročníky 2007/08 Pořadník pro ubytování studentů nastupujících do 1. ročníku v ak. roce 2007/08 30.07.2007

soubory pro akademický rok 2004/05

El. systém zadávání BP a DP 2004/05 Pokyn proděkana FEL k užívání el. systému zadávání bakalářských a diplomových prací 20.10.2005
Pokyn k nevyzvednutí zadání BP, DP 2004/05 Pokyn proděkana FEL k případům nevyzvednutí zadání bakalářské, resp. diplomové práce 20.10.2005
Předzápis pro ak. rok 2005/06 Pokyny pro studenty FEL k předběžnému zápisu pro akademický rok 2005/06 20.10.2005
Předzápis - standardní cesta pro ak. rok 2005/06 Informace FEL k předzápisu „standardní cestou“ pro ak. rok 2005/06 20.10.2005
Komise pro SZZ Bc. 2004/05 Složení komisí pro SZZ a obhajoby Bc. prací na FEL ZČU pro ak. rok 2004/05 20.10.2005
Komise pro SZZ Mgr. 2004/05 Složení komisí pro SZZ v 5ti letém Mgr. studiu na FEL ZČU pro ak. rok 2004/05 20.10.2005
Koleje 1.ročníky 2005/06 Pořadník studentů pro ubytování na kolejích ak. rok 2005/06 20.10.2005
Koleje 2.-5.ročníky 2005/06 Pořadník studentů pro ubytování na kolejích ak. rok 2005/06 20.10.2005
Fachhochschule Regensburg 2005/06 Zahraniční pobyty studentů v ZS 2005/06 Fachhochschule Regensburg 20.10.2005
Prospěchová stipendia 2005/06 Seznam studentů s nárokem na prospěchové stipendium (VSP 1 - 1,75) 20.10.2005
Imatrikulace 2005/06 Zasedací pořádek Imatrikulací v ak. roce 2005/06 20.10.2005
Zpět

Patička