Přejít k obsahu

Obhajoby DDP, SDZ

Formuláře

Čestné prohlášení o elektronické verzi disertační práce 28.08.2013
Návrh komise pro státní doktorskou zkoušku 28.08.2013
Návrh komise pro obhajobu disertační práce 28.08.2013
Přihláška ke státní doktorské zkoušce 28.08.2013
Přihláška k obhajobě disertační práce 28.08.2013

Informace

Pravidla pro státní doktorskou zkoušku 28.08.2013

Komise

Přehled pracovníků do komisí pro SDZ a pro obhajoby disertačních prací 01.09.2017
Pravidla pro tvorbu komisí a obhajoby disertačních prací na FEL ZČU 28.08.2013
Archív

Úřední deska - Probihajici SDZ a obhajoby

2017/18

Obhajoba a státní doktorská zkouška - 6. 2. 2018 Pozvánka na obhajobu disertační práce a na státní doktorskou zkoušku studijního programu „Elektrotechnika a informatika“ 05.01.2018

Autoreferáty

Autoreferát - Kabešová Zuzana 30.10.2017
Autoreferát - Pušman Lukáš 12.10.2017
Autoreferát - Kutáč Jiří 05.01.2018

Patička