Přejít k obsahu

Obhajoby DDP, SDZ

Formuláře

Čestné prohlášení o elektronické verzi disertační práce 28.08.2013
Návrh komise pro státní doktorskou zkoušku 28.08.2013
Návrh komise pro obhajobu disertační práce 28.08.2013
Přihláška ke státní doktorské zkoušce 28.08.2013
Přihláška k obhajobě disertační práce 28.08.2013

Informace

Pravidla pro státní doktorskou zkoušku 28.08.2013

Komise

Přehled pracovníků do komisí pro SDZ a pro obhajoby disertačních prací 02.09.2016
Pravidla pro tvorbu komisí a obhajoby disertačních prací na FEL ZČU 28.08.2013
Archív

Úřední deska - Probihajici SDZ a obhajoby

Autoreferáty

Autoreferát - Wirth Václav 20.09.2017
Autoreferát - Kutáč Jiří 12.09.2017
Autoreferát - Rendl Karel 24.07.2017
Autoreferát - Hirman Martin 14.06.2017
Autoreferát - Janda Zbyněk 27.04.2017
Autoreferát - Jiřinec Stanislav 07.04.2017

Patička