Přejít k obsahu

Obhajoby DDP, SDZ

Formuláře

Čestné prohlášení o elektronické verzi disertační práce 28.08.2013
Návrh komise pro státní doktorskou zkoušku 28.08.2013
Návrh komise pro obhajobu disertační práce 28.08.2013
Přihláška ke státní doktorské zkoušce 28.08.2013
Přihláška k obhajobě disertační práce 28.08.2013

Informace

Pravidla pro státní doktorskou zkoušku 28.08.2013

Komise

Přehled pracovníků do komisí pro SDZ a pro obhajoby disertačních prací 01.09.2017
Pravidla pro tvorbu komisí a obhajoby disertačních prací na FEL ZČU 28.08.2013
Archív

Úřední deska - Probihajici SDZ a obhajoby

2017/18

Obhajoby disertačních prací - 29. 11. 2017 Pozvánka na obhajoby disertačních prací studijního programu „Elektrotechnika a informatika“ 03.11.2017

Autoreferáty

Autoreferát - Kabešová Zuzana 30.10.2017
Autoreferát - Pušman Lukáš 12.10.2017
Autoreferát - Wirth Václav 03.11.2017
Autoreferát - Kutáč Jiří 12.09.2017
Autoreferát - Rendl Karel 03.11.2017
Autoreferát - Hirman Martin 03.11.2017
Autoreferát - Janda Zbyněk 27.04.2017
Autoreferát - Jiřinec Stanislav 07.04.2017

Patička