Přejít k obsahu

Státní závěrečná zkouška Bc.

Státní závěrečná zkouška (SZZ) v Bc. oborech FEL se skládá z písemné části SZZ, z ústní části SZZ a z obhajoby bakalářské práce (též „kvalifikační práce“).

Státní závěrečná zkouška je na základě akreditace tvořena předměty státní závěrečné zkoušky. Písemná část SZZ se koná odděleně v průběhu posledního semestru akademického roku, v němž má student zapsanou SZZ. Ústní část SZZ se koná zpravidla v jednom termínu (kromě situací, kdy student koná státní zkoušku z některého předmětu, resp. obhajobu kvalifikační práce, v opravném termínu).

Konání SZZ upravuje Studijní a zkušební řád, Směrnice děkana FEL, aktuální vyhláška děkana FEL a případné další doplňující dokumenty.

SZZ Bc. - písemná část

Informace pro studenty posledních ročníků Bc. studia FEL ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě bakalářské práce v ak. r. 2016/17 10.03.2017
Calculator User's manual 24.09.2014
Kalkulačka Návod a popis kalkulačky použité u písemné bakalářské SZZ 21.09.2015
Příklady k procvičení znalostí na písemnou část bakalářské státní zkoušky 21.09.2015

SZZ Bc. obory

SZZ Bc. TEK 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TEK v Bc. studiu 23.11.2016
SZZ Bc. KOE 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KOE v Bc. studiu 23.11.2016
SZZ Bc. ELT 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELT v Bc. studiu 23.11.2016
SZZ Bc. ELE 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELE v Bc. studiu 23.11.2016
SZZ Bc. EAT 2016/17 - EN List of questions for state examinations 23.11.2016
SZZ Bc. EAT 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EAT v Bc. studiu 23.11.2016
SZZ Bc. AEL(k) 2016/17 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AEL(k) v Bc. studiu 23.11.2016

Patička