Přejít k obsahu

Státní závěrečná zkouška Bc.

Státní závěrečná zkouška (SZZ) v Bc. oborech FEL se skládá z ústní části SZZ a z obhajoby bakalářské práce (též „kvalifikační práce“).

Státní závěrečná zkouška je na základě akreditace tvořena předměty státní závěrečné zkoušky. Ústní část SZZ se koná zpravidla v jednom termínu (kromě situací, kdy student koná státní zkoušku z některého předmětu, resp. obhajobu kvalifikační práce, v opravném termínu).

Konání SZZ upravuje Studijní a zkušební řád, Směrnice děkana FEL, aktuální vyhláška děkana FEL a případné další doplňující dokumenty.

SZZ Bc. obory

SZZ Bc. AEL(k) 2017/18 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AEL(k) v Bc. studiu 30.11.2017
SZZ Bc. EAT 2017/18 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EAT v Bc. studiu 30.11.2017
SZZ Bc. ELE 2017/18 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELE v Bc. studiu 30.11.2017
SZZ Bc. KOE 2017/18 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KOE v Bc. studiu 30.11.2017
SZZ Bc. TEK 2017/18 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TEK v Bc. studiu 30.11.2017

Patička