Přejít k obsahu

Státní závěrečná zkouška Bc.

Státní závěrečná zkouška (SZZ) v Bc. oborech FEL se skládá z písemné části SZZ, z ústní části SZZ a z obhajoby bakalářské práce (též „kvalifikační práce“).

Státní závěrečná zkouška je na základě akreditace tvořena předměty státní závěrečné zkoušky. Písemná část SZZ se koná odděleně v průběhu posledního semestru akademického roku, v němž má student zapsanou SZZ. Ústní část SZZ se koná zpravidla v jednom termínu (kromě situací, kdy student koná státní zkoušku z některého předmětu, resp. obhajobu kvalifikační práce, v opravném termínu).

Konání SZZ upravuje Studijní a zkušební řád, Směrnice děkana FEL, aktuální vyhláška děkana FEL a případné další doplňující dokumenty.

SZZ Bc. - písemná část

Calculator User's manual 24.09.2014
Kalkulačka Návod a popis kalkulačky použité u písemné bakalářské SZZ 21.09.2015
Příklady k procvičení znalostí na písemnou část bakalářské státní zkoušky 21.09.2015

SZZ Bc. obory

Patička