Přejít k obsahu

Rozvrhy

Osobní rozvrh studenta naleznete po přihlášení na Portále ZČU v sekci "Moje studium".

Rozvrhy pro předzápisy.

Rozpis studentů kombinovaného studia na bloková soustředění (nutno se přihlásit přes Orion konto).

Úřední deska - Rozvrhové informace

2017/18

AEk 1. ročník LS 2017/18 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 1. ročník - letní semestr 15.11.2017
AEk 2. ročník LS 2017/18 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 2. ročník - letní semestr 15.11.2017
AEk 3. ročník LS 2017/18 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 3. ročník - letní semestr 15.11.2017
AEk 1. ročník ZS 2017/18 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 1. ročník - zimní semestr 15.11.2017
AEk 2. ročník ZS 2017/18 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 2. ročník - zimní semestr 15.11.2017
AEk 3. ročník ZS 2017/18 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 3. ročník - zimní semestr 15.11.2017
AELk 1. ročník LS 2017/18 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 1. ročník - letní semestr 15.11.2017
AELk 2. ročník LS 2017/18 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 2. ročník - letní semestr 15.11.2017
AELk 3. ročník LS 2017/18 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 3. ročník - letní semestr 15.11.2017
AELk 1. ročník ZS 2017/18 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 1. ročník - zimní semestr 15.11.2017
AELk 2. ročník ZS 2017/18 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 2. ročník - zimní semestr 15.11.2017
AELk 3. ročník ZS 2017/18 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 3. ročník - zimní semestr 15.11.2017
soustředění AEk 1. roč. ZS 2017/18 rozvrh soustředění v ZS 2017/18 pro 1. ročník NMgr. oboru AE kombi 15.11.2017
soustředění AEk 2. roč. ZS 2017/18 rozvrh soustředění v ZS 2017/18 pro 2. ročník NMgr. oboru AE kombi 15.11.2017
soustředění AEk 3. roč. ZS 2017/18 rozvrh soustředění v ZS 2017/18 pro 3. ročník NMgr. oboru AE kombi 15.11.2017
soustředění AELk 1. roč. ZS 2017/18 rozvrh soustředění v ZS 2017/18 pro 1. ročník Bc. oboru AEL kombi 15.11.2017
soustředění AELk 2. roč. ZS 2017/18 rozvrh soustředění v ZS 2017/18 pro 2. ročník Bc. oboru AEL kombi 15.11.2017
soustředění AELk 3. roč. ZS 2017/18 rozvrh soustředění v ZS 2017/18 pro 3. ročník Bc. oboru AEL kombi 15.11.2017

Předzápis - info

Seznam www stránek s informacemi o předzápisech 25.05.2007
Informace k zápisu předmětů +KZP a KDP 24.05.2007
Kódy oborů FEL Přehled označení oborů v kódech pro předzápisy 24.05.2007
Upozornění k předzápisu studentů do 1. ročníků navazujícího magisterského studia 24.05.2007
Pokyny pro studenty FEL k předběžnému zápisu pro akademický rok 2007/2008 24.05.2007
Upřesnění k Pokynu prorektorky č. 4P/2007 24.05.2007
Pokyn prorektorky č. 4P/2007 Organizace předběžného zápisu pro akademický rok 2007/2008 24.05.2007
Příručka CIV Předzápis v učebnách ZČU pro akademický rok 2007/08 24.05.2007
Standardní cesty NMgr. 25.05.2007
Standardni cesty Bc. 28.05.2007
Informace o studiu 2007/08 elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2007/08 25.05.2007
Kódy oborů FEL Přehled označení oborů v kódech pro předzápisy na ak. rok 2008/09 19.05.2008
Příručka CIV Předzápis v učebnách ZČU pro akademický rok 2008/09 19.05.2008
Pokyn prorektorky č. 3P/2008 Organizace předběžného zápisu pro akademický rok 2008/09 19.05.2008
Seznam www stránek s informacemi o předzápisu na ak. rok 2008/09 19.05.2008
Standardní cesty Bc. 20.05.2008
Standardní cesty NMgr. 20.05.2008
Informace k zápisu předmětů +KZP a KDP 21.05.2008
Upozornění k předzápisu studentů do 1. ročníků navazujícího magisterského studia 21.05.2008
Pokyny pro studenty FEL k předběžnému zápisu pro akademický rok 2008/09 22.05.2008
Vyhláška děkana FEL č. 9 - 2007/08 o zápisech studentů FEL do akad. roku 2008/2009 22.05.2008
Upozornění k přihlašování do Orionu v učebně EU505 23.05.2008
Důležité upozornění pro studenty oboru +EAT kteří se zapisují do druhého ročníku. 26.05.2008
Upozornění k předzápisu předmětů z bloků povinně volitelných předmětů studijního plánu oboru 29.08.2008
Informace o studiu 2014/15 elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2014/15 15.05.2014
Pokyn prorektora č. 6P/2014 organizace předběžného zápisu pro akademický rok 2014/2015 12.05.2014
Kódy oborů FEL Přehled označení oborů v kódech pro předzápisy na ak. rok 2014/15 12.05.2014
Standardní cesty Bc. pro předzápis na ak. rok 2014/15 23.05.2014
Standardní cesty NMgr. pro předzápis na ak. rok 2014/15 12.05.2014
Seznam www stránek s informacemi o předzápisu na ak. rok 2014/15 12.05.2014
Upozornění pro nastupující NMgr. studenty Upozornění k předzápisu studentů do 1. ročníků navazujícího magisterského studia 2014/15 12.05.2014
Informace k zápisu předmětů KZP a KDP 12.05.2014
Upozornění pro studenty, kteří se předzapisují do posledních ročníků 12.05.2014
Kontakty na rozvrháře FEL 12.05.2014
Vyhláška děkana č. 6D/2014 o zápisech a předzápisech studentŭ FEL do akadem. roku 2014/15 24.09.2014
Ročníkový pohovor Prezentace o předzápisu 26.05.2014
Prezentace pro kombi studenty vstupní informace o předzápisech pro kombi studenty 26.05.2014
Informace o studiu 2015/16 elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2015/16 13.05.2015
Pokyn prorektora č. 3P/2015 organizace předběžného zápisu pro akademický rok 2015/2016 13.05.2015
Vyhláška proděkanky č. 7PD/2015 Pokyny k předzápisu pro ak. rok 2015/16 a zapisování výběrových předmětů vyučovaných mimo FEL ZČU v Plzni 13.05.2015
Kódy oborů FEL Přehled označení oborů v kódech pro předzápisy na ak. rok 2015/16 13.05.2015
Standardní cesty Bc. pro předzápis na ak. rok 2015/16 13.05.2015
Standardní cesty NMgr. pro předzápis na ak. rok 2015/16 13.05.2015
Seznam www stránek s informacemi o předzápisu na ak. rok 2015/16 13.05.2015
Upozornění pro nastupující NMgr. studenty Upozornění k předzápisu studentů do 1. ročníků navazujícího magisterského studia 2015/16 13.05.2015
Informace k zápisu předmětů KZP a KDP 13.05.2015
Upozornění pro studenty, kteří se předzapisují do posledních ročníků 13.05.2015
Kontakty na rozvrháře FEL 13.05.2015
Pokyn prorektorky č. 3P/2009 Organizace předběžného zápisu pro akademický rok 2009/2010 15.05.2009
Kódy oborů FEL Přehled označení oborů v kódech pro předzápisy na ak. rok 2009/10 15.05.2009
Standardní cesty Bc. pro předzápis na ak. rok 2009/10 27.05.2009
Standardní cesty NMgr. pro předzápis na ak. rok 2009/10 15.05.2009
Seznam www stránek s informacemi o předzápisu na ak. rok 2009/10 20.05.2009
Upozornění k předzápisu studentů do 1. ročníků navazujícího magisterského studia 2009/10 15.05.2009
Vyhláška děkana FEL č. 8 - 2008/09 o zápisech studentŭ FEL do akad. roku 2009/2010 21.05.2009
Pokyny pro studenty FEL k předběžnému zápisu pro akademický rok 2009/10 19.05.2009
Informace o studiu 2009/10 elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2009/10 20.05.2009
Informace k zápisu předmětů KZP a KDP 20.05.2009
Upozornění pro studenty, kteří se předzapisují do posledních ročníků 25.05.2009
Upozornění pro studenty předzapisující se do 1. ročníku navazujícího mgr. oboru EI 25.05.2009
Prezentace pro kombi studenty vstupní informace o předzápisech pro kombi studenty 18.05.2015
Prezentace pro studenty prezenčního studia vstupní informace o předzápisech pro studenty prezenčního studia 21.09.2015
Informace o studiu 2016/17 elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2016/17 26.09.2016
Pokyn prorektora č. 3P/2016 organizace předběžného zápisu pro akademický rok 2016/2017 11.05.2016
Vyhláška proděkanky č. 5PD/2016 Pokyny k předzápisu pro ak. rok 2016/17 a zapisování výběrových předmětů vyučovaných mimo FEL ZČU v Plzni 26.09.2016
Kódy oborů FEL Přehled označení oborů v kódech pro předzápisy na ak. rok 2016/17 06.04.2016
Standardní cesty Bc. pro předzápis na ak. rok 2016/17 06.04.2016
Standardní cesty NMgr. pro předzápis na ak. rok 2016/17 06.04.2016
Seznam www stránek s informacemi o předzápisu na ak. rok 2016/17 06.04.2016
Upozornění pro nastupující NMgr. studenty Upozornění k předzápisu studentů do 1. ročníků navazujícího magisterského studia 2016/17 06.04.2016
Informace k zápisu předmětů KZP a KDP 06.04.2016
Upozornění pro studenty, kteří se předzapisují do posledních ročníků 06.04.2016
Kontakty na rozvrháře FEL 06.04.2016
Pokyn prorektorky č. 4P/2010 Organizace předběžného zápisu pro akademický rok 2010/2011 19.05.2010
Kódy oborů FEL Přehled označení oborů v kódech pro předzápisy na ak. rok 2010/11 19.05.2010
Standardní cesty Bc. pro předzápis na ak. rok 2010/11 19.05.2010
Standardní cesty NMgr. pro předzápis na ak. rok 2010/11 19.05.2010
Prezentace pro kombi studenty vstupní informace o předzápisech pro kombi studenty 11.07.2016
Seznam www stránek s informacemi o předzápisu na ak. rok 2010/11 19.05.2010
Ročníkový pohovor Prezentace o předzápisu 11.07.2016
Upozornění k předzápisu studentů do 1. ročníků navazujícího magisterského studia 2010/11 19.05.2010
Informace o studiu 2010/11 elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2010/11 19.05.2010
Informace k zápisu předmětů KZP a KDP 19.05.2010
Upozornění pro studenty, kteří se předzapisují do posledních ročníků 19.05.2010
Kontakty na rozvrháře FEL 19.05.2010
Vyhláška děkana č. 8 - 2009/10 o zápisech studentŭ FEL do akad. roku 2010/2011 19.05.2010
Informace o studiu 2017/18 - verze 18. 5. 2017 elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2017/18 18.05.2017
Pokyn prorektora č. 3P/2017 organizace předběžného zápisu pro akademický rok 2017/2018 15.05.2017
Vyhláška proděkanky č. 5PD/2017 Pokyny k předzápisu pro ak. rok 2017/18 a zapisování výběrových předmětů vyučovaných mimo FEL ZČU v Plzni 02.05.2017
Kódy oborů FEL Přehled označení oborů v kódech pro předzápisy na ak. rok 2017/18 27.04.2017
Standardní cesty Bc. pro předzápis na ak. rok 2017/18 27.04.2017
Standardní cesty NMgr. pro předzápis na ak. rok 2017/18 27.04.2017
Přehled www stránek s informacemi o předzápisu na ak. rok 2017/18 27.04.2017
Upozornění pro nastupující NMgr. studenty k předzápisu do 1. ročníků navazujícího magisterského studia 2017/18 27.04.2017
Informace k zápisu předmětů KZP a KDP 27.04.2017
Upozornění pro studenty, kteří se předzapisují do posledních ročníků 27.04.2017
Kontakty na rozvrháře FEL 27.04.2017
Pokyn pro studenty FEL ohledně změn učebních plánů od ak. roku 2010/11 27.05.2010
Prezentace pro kombi studenty vstupní informace o předzápisech pro kombi studenty 15.05.2017
Ročníkový pohovor Prezentace o předzápisu 15.05.2017
Vyhláška děkana č. 5D/2011 o zápisech a předzápisech studentŭ FEL do akad. roku 2011/2012 17.05.2011
Kontakty na rozvrháře FEL 17.05.2011
Upozornění pro studenty, kteří se předzapisují do posledních ročníků 17.05.2011
Informace k zápisu předmětů KZP a KDP 17.05.2011
Informace o studiu 2011/12 elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2011/12 18.05.2011
Upozornění k předzápisu studentů do 1. ročníků navazujícího magisterského studia 2011/12 17.05.2011
Seznam www stránek s informacemi o předzápisu na ak. rok 2011/12 17.05.2011
Standardní cesty NMgr. pro předzápis na ak. rok 2011/12 17.05.2011
Standardní cesty Bc. pro předzápis na ak. rok 2011/12 17.05.2011
Kódy oborů FEL Přehled označení oborů v kódech pro předzápisy na ak. rok 2011/12 17.05.2011
Pokyn prorektora č. 3P/2011 Organizace předběžného zápisu pro akademický rok 2011/2012 17.05.2011
Pokyn prorektora č. 2P/2012 Organizace předběžného zápisu pro akademický rok 2011/2012 14.05.2012
Kódy oborů FEL Přehled označení oborů v kódech pro předzápisy na ak. rok 2012/13 14.05.2012
Standardní cesty Bc. pro předzápis na ak. rok 2012/13 14.05.2012
Standardní cesty NMgr. pro předzápis na ak. rok 2012/13 14.05.2012
Seznam www stránek s informacemi o předzápisu na ak. rok 2012/13 21.05.2012
Upozornění k předzápisu studentů do 1. ročníků navazujícího magisterského studia 2012/13 14.05.2012
Informace k zápisu předmětů KZP a KDP 14.05.2012
Upozornění pro studenty, kteří se předzapisují do posledních ročníků 14.05.2012
Kontakty na rozvrháře FEL 14.05.2012
Vyhláška děkana č. 7D/2012 o zápisech a předzápisech studentŭ FEL do akad. roku 2012/13 14.05.2012
Nabídka předmětu tělesná výchova pro ak. rok 2012/13 31.05.2012
Informační schůzka - kombi studenti Informační schůzka o předzápisu na ak. rok 2013/14 28.03.2013
Prezentace pro kombi studenty vstupní informace o předzápisech pro kombi studenty 21.05.2013
Informace o studiu 2013/14 elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2013/14 15.05.2013
Pokyn prorektora č. 3P/2013 organizace předběžného zápisu pro ak. rok 2013/14 15.05.2013
Kódy oborů FEL Přehled označení oborů v kódech pro předzápisy na ak. rok 2013/14 09.05.2013
Standardní cesty Bc. pro předzápis na ak. rok 2013/14 09.05.2013
Standardní cesty NMgr. pro předzápis na ak. rok 2013/14 09.05.2013
Seznam www stránek s informacemi o předzápisu na ak. rok 2013/14 09.05.2013
Upozornění pro nastupující NMgr. studenty Upozornění k předzápisu studentů do 1. ročníků navazujícího magisterského studia 2013/14 09.05.2013
Informace k zápisu předmětů KZP a KDP 09.05.2013
Upozornění pro studenty, kteří se předzapisují do posledních ročníků 09.05.2013
Kontakty na rozvrháře FEL 09.05.2013
Vyhláška děkana č. 6D/2013 o zápisech studentŭ FEL do akadem. roku 2013/2014 17.05.2013
Prezentace - ročníkový pohovor Prezentace o předzápisu z ročníkové pohovoru 15.5.2013 21.05.2013

2016/17

AEk 1. ročník LS 2016/17 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 1. ročník - letní semestr 01.06.2016
AEk 2. ročník LS 2016/17 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 2. ročník - letní semestr 01.06.2016
AEk 3. ročník LS 2016/17 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 3. ročník - letní semestr 01.06.2016
AEk 1. ročník ZS 2016/17 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 1. ročník - zimní semestr 01.06.2016
AEk 2. ročník ZS 2016/17 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 2. ročník - zimní semestr 01.06.2016
AEk 3. ročník ZS 2016/17 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 3. ročník - zimní semestr 01.06.2016
AELk 1. ročník LS 2016/17 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 1. ročník - letní semestr 01.06.2016
AELk 2. ročník LS 2016/17 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 2. ročník - letní semestr 01.06.2016
AELk 3. ročník LS 2016/17 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 3. ročník - letní semestr 01.06.2016
AELk 1. ročník ZS 2016/17 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 1. ročník - zimní semestr 01.06.2016
AELk 2. ročník ZS 2016/17 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 2. ročník - zimní semestr 01.06.2016
AELk 3. ročník ZS 2016/17 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 3. ročník - zimní semestr 01.06.2016
soustředění AEk 1. roč. LS 2016/17 rozvrh soustředění v LS 2016/17 pro 1. ročník NMgr. oboru AE kombi 28.04.2017
soustředění AEk 2. roč. LS 2016/17 rozvrh soustředění v LS 2016/17 pro 2. ročník NMgr. oboru AE kombi 28.04.2017
soustředění AELk 1. roč. LS 2016/17 rozvrh soustředění v LS 2016/17 pro 1. ročník Bc. oboru AEL kombi 28.04.2017
soustředění AELk 2. roč. LS 2016/17 rozvrh soustředění v LS 2016/17 pro 1. ročník Bc. oboru AEL kombi 28.04.2017
soustředění AEk 1. roč. ZS 2016/17 rozvrh soustředění v ZS 2016/17 pro 1. ročník NMgr. oboru AE kombi 25.11.2016
soustředění AEk 2. roč. ZS 2016/17 rozvrh soustředění v ZS 2016/17 pro 2. ročník NMgr. oboru AE kombi 25.11.2016
soustředění AEk 3. roč. ZS 2016/17 rozvrh soustředění v ZS 2016/17 pro 3. ročník NMgr. oboru AE kombi 25.11.2016
soustředění AELk 1. roč. ZS 2016/17 rozvrh soustředění v ZS 2016/17 pro 1. ročník Bc. oboru AEL kombi 25.11.2016
soustředění AELk 2. roč. ZS 2016/17 rozvrh soustředění v ZS 2016/17 pro 2. ročník Bc. oboru AEL kombi 25.11.2016
soustředění AELk 3. roč. ZS 2016/17 rozvrh soustředění v ZS 2016/17 pro 3. ročník Bc. oboru AEL kombi 25.11.2016

2015/16

soustředění AEk 1. roč. ZS 2015/16 rozvrh soustředění v ZS 2015/16 pro 1. ročník NMgr. oboru AE kombi 09.12.2015
soustředění AEk 2. roč. ZS 2015/16 rozvrh soustředění v ZS 2015/16 pro 2. ročník NMgr. oboru AE kombi 09.12.2015
soustředění AEk 3. roč. ZS 2015/16 rozvrh soustředění v ZS 2015/16 pro 3. ročník NMgr. oboru AE kombi 09.12.2015
soustředění AELk 1. roč. ZS 2015/16 rozvrh soustředění v ZS 2015/16 pro 1. ročník Bc. oboru AEL kombi 09.12.2015
soustředění AELk 2. roč. ZS 2015/16 rozvrh soustředění v ZS 2015/16 pro 2. ročník Bc. oboru AEL kombi 09.12.2015
soustředění AELk 3. roč. ZS 2015/16 rozvrh soustředění v ZS 2015/16 pro 3. ročník Bc. oboru AEL kombi 09.12.2015
soustředění AEk 1. roč. LS 2015/16 rozvrh soustředění v LS 2015/16 pro 1. ročník NMgr. oboru AE kombi 29.04.2016
soustředění AEk 2. roč. LS 2015/16 rozvrh soustředění v LS 2015/16 pro 2. ročník NMgr. oboru AE kombi 11.04.2016
soustředění AELk 1. roč. LS 2015/16 rozvrh soustředění v LS 2015/16 pro 1. ročník Bc. oboru AEL kombi 11.04.2016
soustředění AELk 2. roč. LS 2015/16 rozvrh soustředění v LS 2015/16 pro 2. ročník Bc. oboru AEL kombi 29.04.2016
AEk 1. ročník LS 2015/16 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 1. ročník - letní semestr 08.07.2016
AEk 2. ročník LS 2015/16 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 2. ročník - letní semestr 08.07.2016
AEk 3. ročník LS 2015/16 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 3. ročník - letní semestr 08.07.2016
AEk 1. ročník ZS 2015/16 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 1. ročník - zimní semestr 20.05.2015
AEk 2. ročník ZS 2015/16 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 2. ročník - zimní semestr 20.05.2015
AEk 3. ročník ZS 2015/16 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 3. ročník - zimní semestr 20.05.2015
AELk 1. ročník LS 2015/16 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 1. ročník - letní semestr 08.07.2016
AELk 2. ročník LS 2015/16 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 2. ročník - letní semestr 08.07.2016
AELk 3. ročník LS 2015/16 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 3. ročník - letní semestr 08.07.2016
AELk 1. ročník ZS 2015/16 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 1. ročník - zimní semestr 20.05.2015
AELk 2. ročník ZS 2015/16 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 2. ročník - zimní semestr 20.05.2015
AELk 3. ročník ZS 2015/16 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 3. ročník - zimní semestr 20.05.2015

2014/15

soustředění AEk 2. roč. ZS 2014/15 rozvrh soustředění v ZS 2014/15 pro 2. ročník NMgr. oboru AE kombi 21.11.2014
soustředění AEk 3. roč. ZS 2014/15 rozvrh soustředění v ZS 2014/15 pro 3. ročník NMgr. oboru AE kombi 10.12.2014
soustředění AELk 1. roč. ZS 2014/15 rozvrh soustředění v ZS 2014/15 pro 1. ročník Bc. oboru AEL kombi 26.11.2014
soustředění AELk 2. roč. ZS 2014/15 rozvrh soustředění v ZS 2014/15 pro 2. ročník Bc. oboru AEL kombi 21.11.2014
soustředění AELk 3. roč. ZS 2014/15 rozvrh soustředění v ZS 2014/15 pro 3. ročník Bc. oboru AEL kombi 21.11.2014
soustředění AEk 2. roč. LS 2014/15 rozvrh soustředění v LS 2014/15 pro 2. ročník NMgr. oboru AE kombi 27.04.2015
soustředění AELk 1. roč. LS 2014/15 rozvrh soustředění v LS 2014/15 pro 1. ročník Bc. oboru AEL kombi 27.04.2015
soustředění AELk 2. roč. LS 2014/15 rozvrh soustředění v LS 2014/15 pro 2. ročník Bc. oboru AEL kombi 27.04.2015
AEk 2. ročník LS 2014/15 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 2. ročník - letní semestr 06.02.2015
AEk 3. ročník LS 2014/15 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 3. ročník - letní semestr 08.07.2014
AEk 2. ročník ZS 2014/15 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 2. ročník - zimní semestr 08.07.2014
AEk 3. ročník ZS 2014/15 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 3. ročník - zimní semestr 15.08.2014
AELk 1. ročník LS 2014/15 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 1. ročník - letní semestr 24.10.2014
AELk 2. ročník LS 2014/15 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 2. ročník - letní semestr 08.07.2014
AELk 3. ročník LS 2014/15 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 3. ročník - letní semestr 08.07.2014
AELk 1. ročník ZS 2014/15 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 1. ročník - zimní semestr 08.07.2014
AELk 2. ročník ZS 2014/15 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 2. ročník - zimní semestr 08.07.2014
AELk 3. ročník ZS 2014/15 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 3. ročník - zimní semestr 08.07.2014

2013/14

Burza zápisů ZS 13/14 - záměna rozvrhových akcí Stručné info k burze zápisů 17.10.2013
soustředění AELk 1. roč. ZS 2013/14 rozvrh soustředění v ZS 2013/14 pro 1. ročník Bc. oboru AEL kombi 28.11.2013
soustředění AELk 2. roč. ZS 2013/14 rozvrh soustředění v ZS 2013/14 pro 2. ročník Bc. oboru AEL kombi 28.11.2013
soustředění AELk 3. roč. ZS 2013/14 rozvrh soustředění v ZS 2013/14 pro 3. ročník Bc. oboru AEL kombi 28.11.2013
soustředění AEk 2. roč. ZS 2013/14 rozvrh soustředění v ZS 2013/14 pro 2. ročník NMgr. oboru AE kombi 14.02.2014
soustředění AEk 3. roč. ZS 2013/14 rozvrh soustředění v ZS 2013/14 pro 3. ročník NMgr. oboru AE kombi 14.02.2014
soustředění AEk 2. roč. LS 2013/14 rozvrh soustředění v LS 2013/14 pro 2. ročník NMgr. oboru AE kombi 07.04.2014
soustředění AELk 1. roč. LS 2013/14 rozvrh soustředění v LS 2013/14 pro 1. ročník Bc. oboru AEL kombi 07.04.2014
soustředění AELk 2. roč. LS 2013/14 rozvrh soustředění v LS 2013/14 pro 2. ročník Bc. oboru AEL kombi 07.04.2014
AEk 2. ročník LS 2013/14 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 2. ročník - letní semestr 28.11.2013
AEk 3. ročník LS 2013/14 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 3. ročník - letní semestr 28.11.2013
AEk 2. ročník ZS 2013/14 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 2. ročník - zimní semestr 28.11.2013
AEk 3. ročník ZS 2013/14 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 3. ročník - zimní semestr 28.11.2013
AELk 1. ročník LS 2013/14 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 1. ročník - letní semestr 28.11.2013
AELk 2. ročník LS 2013/14 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 2. ročník - letní semestr 28.11.2013
AELk 3. ročník LS 2013/14 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 3. ročník - letní semestr 28.11.2013
AELk 1. ročník ZS 2013/14 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 1. ročník - zimní semestr 28.11.2013
AELk 2. ročník ZS 2013/14 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 2. ročník - zimní semestr 28.11.2013
AELk 3. ročník ZS 2013/14 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 3. ročník - zimní semestr 28.11.2013
Burza zápisů LS 13/14 - záměna rozvrhových akcí Stručné info k burze zápisů 07.04.2014

2012/13

AEk 2.ročník ZS 2012/13 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 2.ročník - zimní semestr 10.07.2012
AEk 3.ročník ZS 2012/13 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 3.ročník - zimní semestr 10.07.2012
AELk 1.ročník ZS 2012/13 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 1.ročník - zimní semestr 10.07.2012
AELk 2.ročník ZS 2012/13 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 1.ročník - zimní semestr 10.07.2012
AELk 3.ročník ZS 2012/13 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 3.ročník - zimní semestr 10.07.2012
AEk 2.ročník LS 2012/13 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 2.ročník - letní semestr 21.01.2013
AEk 3.ročník LS 2012/13 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 3.ročník - letní semestr 10.07.2012
AELk 1.ročník LS 2012/13 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 1.ročník - letní semestr 10.07.2012
AELk 2.ročník LS 2012/13 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 2.ročník - letní semestr 21.01.2013
AELk 3.ročník LS 2012/13 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 3.ročník - letní semestr 09.02.2013
Burza zápisů ZS 12/13 - záměna rozvrhových akcí Stručné info k burze zápisů a pravidla doplňujících zápisů 21.09.2012
soustředění AELk 1. roč. ZS 2012/13 rozvrh soustředění v ZS 2012/13 pro 1. ročník Bc. oboru AEL kombi 15.11.2012
soustředění AELk 2. roč. ZS 2012/13 rozvrh soustředění v ZS 2012/13 pro 2. ročník Bc. oboru AEL kombi 15.11.2012
soustředění AELk 3. roč. ZS 2012/13 rozvrh soustředění v ZS 2012/13 pro 3. ročník Bc. oboru AEL kombi 15.11.2012
soustředění AEk 2. roč. ZS 2012/13 rozvrh soustředění v ZS 2012/13 pro 2. ročník NMgr. oboru AE kombi 15.11.2012
soustředění AEk 3. roč. ZS 2012/13 rozvrh soustředění v ZS 2012/13 pro 3. ročník NMgr. oboru AE kombi 15.11.2012
soustředění AELk 1. roč. ZS 2012/13 rozvrh soustředění v ZS 2012/13 pro 1. ročník Bc. oboru AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 21.11.2012
soustředění AELk 2. roč. ZS 2012/13 rozvrh soustředění v ZS 2012/13 pro 2. ročník Bc. oboru AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 21.11.2012
soustředění AELk 3. roč. ZS 2012/13 rozvrh soustředění v ZS 2012/13 pro 3. ročník Bc. oboru AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 21.11.2012
soustředění AEk 2. roč. ZS 2012/13 rozvrh soustředění v ZS 2012/13 pro 2. ročník NMgr. oboru AE kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 21.11.2012
soustředění AEk 3. roč. ZS 2012/13 rozvrh soustředění v ZS 2012/13 pro 3. ročník NMgr. oboru AE kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 21.11.2012
Burza zápisů LS 12/13 - záměna rozvrhových akcí Stručné info k burze zápisů a pravidla doplňujících zápisů 31.01.2013
soustředění AELk 1.roč. LS 2012/13 rozvrh soustředění v LS 2012/13 pro 1. ročník Bc. oboru AEL kombi 03.04.2013
soustředění AELk 2.roč. LS 2012/13 rozvrh soustředění v LS 2012/13 pro 2. ročník Bc. oboru AEL kombi 03.04.2013
soustředění AEk 2.roč. LS 2012/13 rozvrh soustředění v LS 2012/13 pro 2. ročník NMgr. oboru AE kombi 03.04.2013
soustředění AELk 1.roč. LS 2012/13 rozvrh soustředění v LS 2012/13 pro 1. ročník Bc. oboru AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 03.04.2013
soustředění AELk 2.roč. LS 2012/13 rozvrh soustředění v LS 2012/13 pro 2. ročník Bc. oboru AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 03.04.2013
soustředění AEk 2.roč. LS 2012/13 rozvrh soustředění v LS 2012/13 pro 2. ročník NMgr. oboru AE kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 05.04.2013

2011/12

AELk 1.ročník ZS 2011/12 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 1.ročník - zimní semestr 08.07.2011
AELk 1.ročník LS 2011/12 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 1.ročník - letní semestr 08.07.2011
AELk 2.ročník ZS 2011/12 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 2.ročník - zimní semestr 06.12.2011
AELk 2.ročník LS 2011/12 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 2.ročník - letní semestr 08.09.2011
AELk 3.ročník ZS 2011/12 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 3.ročník - zimní semestr 17.08.2011
AELk 3.ročník LS 2011/12 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 3.ročník - letní semestr 17.08.2011
AEk 2.ročník ZS 2011/12 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 2.ročník - zimní semestr 08.09.2011
AEk 2.ročník LS 2011/12 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 2.ročník - letní semestr 08.09.2011
AEk 3.ročník ZS 2011/12 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 3.ročník - zimní semestr 08.07.2011
AEk 3.ročník LS 2011/12 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 3.ročník - letní semestr 08.07.2011
Kroužky - 1. ročníky 2011/12 Rozdělení nastupujících studentů do kroužků v ak. roce 2011/12 15.09.2011
Burza zápisů - záměna rozvrhových akcí Stručné info k burze zápisů a pravidla doplňujících zápisů 16.09.2011
soustředění AELk 1.roč. ZS 2011/12 rozvrh soustředění v ZS 2011/12 pro 1. ročník Bc. oboru AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 07.12.2011
soustředění AELk 2.roč. ZS 2011/12 rozvrh soustředění v ZS 2011/12 pro 2. ročník Bc. oboru AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 07.12.2011
soustředění AELk 3.roč. ZS 2011/12 rozvrh soustředění v ZS 2011/12 pro 3. ročník Bc. oboru AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 08.12.2011
soustředění AEk 2.roč. ZS 2011/12 rozvrh soustředění v ZS 2011/12 pro 2. ročník NMgr. oboru AE kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 07.12.2011
soustředění AEk 3.roč. ZS 2011/12 rozvrh soustředění v ZS 2011/12 pro 3. ročník NMgr. oboru AE kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 07.12.2011
Burza zápisů LS 11/12 - záměna rozvrhových akcí Stručné info k burze zápisů a pravidla doplňujících zápisů 30.01.2012
soustředění AELk 1.roč. LS 2011/12 rozvrh soustředění v LS 2011/12 pro 1. ročník Bc. oboru AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 21.04.2012
soustředění AELk 2.roč. LS 2011/12 rozvrh soustředění v LS 2011/12 pro 2. ročník Bc. oboru AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 21.04.2012
soustředění AEk 2.roč. LS 2011/12 rozvrh soustředění v LS 2011/12 pro 2. ročník NMgr. oboru AE kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 27.04.2012
soustředění AELk 1.roč. LS 2011/12 rozvrh soustředění v LS 2011/12 pro 1. ročník Bc. oboru AEL kombi 21.04.2012
soustředění AELk 2.roč. LS 2011/12 rozvrh soustředění v LS 2011/12 pro 2. ročník Bc. oboru AEL kombi 21.04.2012
soustředění AEk 2.roč. LS 2011/12 rozvrh soustředění v LS 2011/12 pro 2. ročník NMgr. oboru AE kombi 27.04.2012

2010/11

AELk 1.ročník ZS 2010/11 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 1.ročník - zimní semestr 31.08.2010
AELk 1.ročník LS 2010/11 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 1.ročník - letní semestr 31.08.2010
AELk 2.ročník ZS 2010/11 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 2.ročník - zimní semestr 31.08.2010
AELk 2.ročník LS 2010/11 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 2.ročník - letní semestr 31.08.2010
AELk 3.ročník ZS 2010/11 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 3.ročník - zimní semestr 31.08.2010
AELk 3.ročník LS 2010/11 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 3.ročník - letní semestr 28.01.2011
AEk 2.ročník ZS 2010/11 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 2.ročník - zimní semestr 31.08.2010
AEk 2.ročník LS 2010/11 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 2.ročník - letní semestr 22.12.2010
AEk 3.ročník ZS 2010/11 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 3.ročník - zimní semestr 31.08.2010
AEk 3.ročník LS 2010/11 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 3.ročník - letní semestr 31.08.2010
Kroužky - 1. ročníky 2010/11 Rozdělení studentů 1.ročníků do kroužků v ak. roce 2010/11 17.09.2010
soustředění AELk 1.roč. ZS 2010/11 rozvrh soustředění v ZS 2010/11 pro 1. ročník Bc. oboru AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 02.12.2010
soustředění AELk 2.roč. ZS 2010/11 rozvrh soustředění v ZS 2010/11 pro 2. ročník Bc. oboru AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 02.12.2010
soustředění AELk 3.roč. ZS 2010/11 rozvrh soustředění v ZS 2010/11 pro 3. ročník Bc. oboru AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 02.12.2010
soustředění AEk 2.roč. ZS 2010/11 rozvrh soustředění v ZS 2010/11 pro 2. ročník NMgr. oboru AE kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 02.12.2010
soustředění AEk 3.roč. ZS 2010/11 rozvrh soustředění v ZS 2010/11 pro 3. ročník NMgr. oboru AE kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 02.12.2010
Rozvrh výuky jazyků v kombinovaném studiu FEL pro LS 2010/11 22.12.2010
soustředění AELk 1.roč. LS 2010/11 rozvrh soustředění v LS 2010/11 pro 1. ročník Bc. oboru AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 02.05.2011
soustředění AELk 2.roč. LS 2010/11 rozvrh soustředění v LS 2010/11 pro 2. ročník Bc. oboru AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 18.05.2011
soustředění AEk 2.roč. LS 2010/11 rozvrh soustředění v LS 2010/11 pro 2. ročník NMgr. oboru AE kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 28.04.2011

2009/10

AELk 1.ročník ZS 2009/10 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 1.ročník - zimní semestr 29.06.2009
AELk 1.ročník LS 2009/10 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 1.ročník - letní semestr 29.06.2009
AELk 2.ročník ZS 2009/10 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 2.ročník - zimní semestr 29.06.2009
AELk 2.ročník LS 2009/10 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 2.ročník - letní semestr 29.06.2009
AELk 3.ročník ZS 2009/10 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 3.ročník - zimní semestr 29.06.2009
AELk 3.ročník LS 2009/10 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor AELk 3.ročník - letní semestr 16.02.2010
AEk 2.ročník ZS 2009/10 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 2.ročník - zimní semestr 30.09.2009
AEk 2.ročník LS 2009/10 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 2.ročník - letní semestr 05.07.2009
AEk 3.ročník ZS 2009/10 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 3.ročník - zimní semestr 05.07.2009
AEk 3.ročník LS 2009/10 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor AEk 3.ročník - letní semestr 05.07.2009
Kroužky - 1. ročníky 2009/10 Rozdělení studentů 1.ročníků do kroužků v ak. roce 2009/10 16.09.2009
soustředění AELk 1.roč. ZS 2009/10 rozvrh soustředění v ZS 2009/10 pro 1. ročník Bc. oboru AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 20.11.2009
soustředění AELk 2.roč. ZS 2009/10 rozvrh soustředění v ZS 2009/10 pro 2. ročník Bc. oboru AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 20.11.2009
soustředění AELk 3.roč. ZS 2009/10 rozvrh soustředění v ZS 2009/10 pro 3. ročník Bc. oboru AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 08.12.2009
soustředění AEk 2.roč. ZS 2009/10 rozvrh soustředění v ZS 2009/10 pro 2. ročník NMgr. oboru AE kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 20.11.2009
soustředění AEk 3.roč. ZS 2009/10 rozvrh soustředění v ZS 2009/10 pro 3. ročník NMgr. oboru AE kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 20.11.2009
soustředění AELk 1.roč. LS 2009/10 rozvrh soustředění v LS 2009/10 pro 1. ročník Bc. oboru AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 09.03.2010
soustředění AELk 2.roč. LS 2009/10 rozvrh soustředění v LS 2009/10 pro 2. ročník Bc. oboru AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 19.03.2010
soustředění AEk 2.roč. LS 2009/10 rozvrh soustředění v LS 2009/10 pro 2. ročník NMgr. oboru AE kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 08.03.2010

2007/08

Kroužky - 1. ročníky 2007/08 Rozdělení studentů 1.ročníků do kroužků v ak. roce 2007/08 17.09.2007
+AELk ZS 2007/08 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor +AELk 19.11.2007
+AELk LS 2007/08 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor +AELk 27.02.2008
+AEk ZS 2007/08 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor +AEk 19.11.2007
+AEk LS 2007/08 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor +AEk 01.04.2008
+AELk 1.roč. LS 2007/08 rozvrh soustředění v LS 2007/08 pro 1. ročník Bc. - obor +AEL kombi 06.03.2008
+AELk 2.roč. LS 2007/08 rozvrh soustředění v LS 2007/08 pro 2. ročník Bc. - obor +AEL kombi 06.03.2008
+AEk 2.roč. LS 2007/08 rozvrh soustředění v LS 2007/08 pro 2. ročník NMgr. - obor +AE kombi 11.04.2008

2006/07

Bc. ZS 2006/07 Rozvrh pro bakalářské studium - zimní semestr 2006/07 27.09.2006
Bc. LS 2006/07 Rozvrh pro bakalářské studium - letní semestr 2006/07 04.10.2006
NMgr. ZS 2006/07 Rozvrh pro navazující magisterské studium - zimní semestr 2006/07 25.05.2006
NMgr. LS 2006/07 Rozvrh pro navazující magisterské studium - letní semestr 2006/07 25.05.2006
Kroužky - 1. ročníky 2006/07 Rozdělení studentů 1.ročníků do kroužků v ak. roce 2006/07 20.09.2006

2005/06

Dobíhající 5. ročník standardní cesta 2005/06 Rozvrh pro dobíhající 5. ročník studia - standardní cesta 2005/06 18.10.2005
Dobíhající 5. ročník ZS 2005/06 Rozvrh pro dobíhající 5. ročník studia - zimní semestr 2005/2006 18.10.2005
Dobíhající 5. ročník LS 2005/06 Rozvrh pro dobíhající 5. ročník studia - letní semestr 2005/2006 18.10.2005
NMgr. standardní cesta 2005/06 Rozvrh pro navazující magisterské studium - standardní cesta 2005/06 18.10.2005
NMgr. ZS 2005/06 Rozvrh pro navazující magisterské studium - zimní semestr 2005/2006 18.10.2005
NMgr. LS 2005/06 Rozvrh pro navazující magisterské studium - letní semestr 2005/2006 18.10.2005
Bc. standardní cesta 2005/06 Rozvrh pro bakalářské studium - standardní cesta 2005/06 18.10.2005
Bc. ZS 2005/06 Rozvrh pro bakalářské studium - zimní semestr 2005/2006 18.10.2005
Bc. LS 2005/06 Rozvrh pro bakalářské studium - letní semestr 2005/2006 18.10.2005
Bc. 1. ročník ZS 2005/06 Rozvrh pro bakalářské studium - 1. ročník - zimní semestr 2005/2006 18.10.2005
Kroužky - 1. ročníky 2005/06 Rozdělení studentů 1.ročníků do kroužků 21.10.2005

2008/09

+AELk ZS 2008/09 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor +AELk - zimní semestr 08.09.2008
+AELk LS 2008/09 Rozvrh pro kombinované bakalářské studium - obor +AELk - letní semestr 13.02.2009
+AEk ZS 2008/09 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor +AEk - zimní semestr 03.10.2008
+AEk LS 2008/09 Rozvrh pro kombinované navazující magisterské studium - obor +AEk - letní semestr 12.02.2009
Kroužky - 1. ročníky 2008/09 Rozdělení studentů 1.ročníků do kroužků v ak. roce 2008/09 23.09.2008
soustředění +AELk 1.roč. ZS 2008/09 rozvrh soustředění v ZS 2008/09 pro 1. ročník Bc. oboru +AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 29.11.2008
soustředění +AELk 2.roč. ZS 2008/09 rozvrh soustředění v ZS 2008/09 pro 2. ročník Bc. oboru +AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 09.12.2008
soustředění +AELk 3.roč. ZS 2008/09 rozvrh soustředění v ZS 2008/09 pro 3. ročník Bc. oboru +AEL kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 09.12.2008
soustředění +AEk 2.roč. ZS 2008/09 rozvrh soustředění v ZS 2008/09 pro 2. ročník NMgr. oboru +AE kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 29.11.2008
soustředění +AEk 3.roč. ZS 2008/09 rozvrh soustředění v ZS 2008/09 pro 3. ročník NMgr. oboru +AE kombi + seznam rozdělení studentů do skupin 29.11.2008
soustředění +AELk 1.roč. LS 2008/09 rozvrh soustředění v LS 2008/09 pro 1. ročník Bc. oboru +AEL kombi 30.03.2009
soustředění +AELk 2.roč. LS 2008/09 rozvrh soustředění v LS 2008/09 pro 2. ročník Bc. oboru +AEL kombi 31.03.2009
soustředění +AEk 2.roč. LS 2008/09 rozvrh soustředění v LS 2008/09 pro 2. ročník NMgr. oboru +AE kombi 30.03.2009
Zpět

Patička