Přejít k obsahu

Předběžný zápis (předzápis)

V souladu se Studijním a zkušebním řádem (SaZŘ), článek 19, je každý student FEL povinen provést předběžný zápis (předzápis) na další akademický rok.

Student se při předzápisu volí svůj osobní studijní plán, tj. přihlášením se ke studiu daných předmětů v následujícím akademickém roce.

Průběh a termíny předzápisu upravuje aktuální pokyn prorektora, vyhláška děkana FEL a případné další doplňující dokumenty.

Fakultní informace o předzápisu naleznete na fel.zcu.cz/predzapis (cool odkaz na tyto stránky).

Univerzitní informace o předzápisu naleznete na predzapis.zcu.cz.

Rozvrhy FEL pro předzápis prezenčních studentů naleznete na fel.zcu.cz/rozvrhy.

Rozvrhy FEL pro předzápis kombi studentů naleznete v rozvrhových informacích.

Webovou verzi Informací o studiu naleznete na adrese www.zcu.cz/study/studium-vyuka/predzapis.html.

Předzápis - info

Informace o studiu 2017/18 - verze 18. 5. 2017 elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2017/18 18.05.2017
Pokyn prorektora č. 3P/2017 organizace předběžného zápisu pro akademický rok 2017/2018 15.05.2017
Vyhláška proděkanky č. 5PD/2017 Pokyny k předzápisu pro ak. rok 2017/18 a zapisování výběrových předmětů vyučovaných mimo FEL ZČU v Plzni 02.05.2017
Ročníkový pohovor Prezentace o předzápisu 15.05.2017
Prezentace pro kombi studenty vstupní informace o předzápisech pro kombi studenty 15.05.2017
Kontakty na rozvrháře FEL 27.04.2017
Upozornění pro studenty, kteří se předzapisují do posledních ročníků 27.04.2017
Informace k zápisu předmětů KZP a KDP 27.04.2017
Upozornění pro nastupující NMgr. studenty k předzápisu do 1. ročníků navazujícího magisterského studia 2017/18 27.04.2017
Přehled www stránek s informacemi o předzápisu na ak. rok 2017/18 27.04.2017
Standardní cesty NMgr. pro předzápis na ak. rok 2017/18 27.04.2017
Standardní cesty Bc. pro předzápis na ak. rok 2017/18 27.04.2017
Kódy oborů FEL Přehled označení oborů v kódech pro předzápisy na ak. rok 2017/18 27.04.2017

Patička