Přejít k obsahu

Projekty

Pokročilý materiálový systém pro výrobu chytré výkonové elektroniky ADMAT

Trvání: 03.07.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

WelConTex - Spolehlivá propojovací technologie pro smart textilie na bázi ultrazvukového svařování

Trvání: 01.06.2017 - 31.05.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - testování vývojových vzorků průtokoměru v akreditované elektrotechnické laboratoři

Trvání: 01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Plzeň - město technického vzdělávání

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

JUNIORFEL 2017

Trvání: 01.03.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN

Trvání: 01.03.2017 - 31.12.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora výcviku obsluhy blokové dozorny JE na simulátoru za pomoci automatického sběru dat z výcviku scénářů abnormálních a mimořádných stavů

Trvání: 02.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Robot pro inspekci a diagnostiku distribuční a přenosové sítě - NET-Robotics

Trvání: 02.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Dětská univerzita - JUNIORFEL v r. 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Komplexní databázový systém pro expertní prognostiku spolehlivosti točivých strojů

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Softwarová platforma pro akceleraci implementace systémů řízení a automatizace procesů

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Nová generace pohonné jednotky pro kolejová vozidla

Trvání: 01.10.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

SeniorTex - Smart modulární oděvy a speciální textilní výrobky s integrovanými elektronickými mikrosystémy pro zkvalitnění péče o zdraví stárnoucí populace a hendikepovaných osob

Trvání: 01.09.2016 - 31.08.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Separace plastů z průmyslového odpadu pro následnou recyklaci

Trvání: 01.09.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Zvyšování spolehlivosti šroubového kompresoru

Trvání: 01.09.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Akustická diagnostika stavebních konstrukcí a materiálů

Trvání: 01.07.2016 - 30.06.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Periferie pro elektronický zámek

Trvání: 01.07.2016 - 31.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Enhancement of journal article publication of young scientists from V4 region

Trvání: 01.04.2016 - 31.10.2016
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Webová aplikace pro tepelnětechnické výpočty a posuzování stavebních detailů

Trvání: 01.04.2016 - 31.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Unikátní testovací systém a pokročilé poloautomatické výrobní technologie pro zvýšení komfortu a ochrany rukavice proti tepelným rizikům

Trvání: 01.03.2016 - 28.09.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Výzkumná infrastruktura pro experimenty CERN

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dětská univerzita - JUNIORFEL v r. 2016

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Izolační konstrukční prvky pro elektrotechniku - IZOKON?

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

R4S - SUSEN

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

RICE-NETESIS - nové technologie a koncepce pro inteligentní průmyslové systémy (NETESIS)

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zkoumání mikrosvěta s využitím struktury CERN

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

ADVANTEX - Pokročilé funkční bloky a technologie pro smart textilie

Trvání: 06.10.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

ASES II - Chytrý solární alternativní zdroj elektrické energie o vysoké účinnosti II

Trvání: 01.09.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora komerčních příležitostí ZČU

Trvání: 01.09.2015 - 30.06.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

RoRTI - Rozvoj Regionálního technologického institutu

Trvání: 01.07.2015 - 30.06.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dětská univerzita - JUNIORFEL v r. 2015

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Nová generace tištěných senzorů pro rychlou detekci těžkých kovů ve vodních zdrojích a odpadních vodách (DETEKO)

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Smart@Fire

Trvání: 29.10.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: The Agency for Innovation through Science and Technology ()
Detail projektu

Zařízení pro kompenzaci zemních poruch v izolovaných a neúčinně uzemněných sítích

Trvání: 01.09.2014 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Bezpečnostní dopravní uzávěra silničních tunelů - SOFT STOP

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Snížení hlučnosti silových transformátorů a jejich negativního dopadu na životní prostředí

Trvání: 01.07.2014 - 30.06.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

SuBaTex - Flexibilní autonomní energetické systémy pro chytré textilie

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Systém pro monitorování a detekci - SYMOD

Trvání: 01.07.2014 - 30.06.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Technika a ICT - Cherchez la femme! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Trvání: 01.07.2014 - 30.04.2016
Poskytovatel: Nadace Open Society Fund Praha ()
Detail projektu

Využití metod spolehlivostně a rizikově založeného rozhodování při provozování složitých elektroenergetických soustav

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Zvýšení úrovně spolehlivosti a bezpečnosti řídích systémů v oblasti jaderné energetiky zavedením procesu automatizovaného testování ve fázích vývoje, výroby a údržby HW komponent těchto systémů

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Širokoúhlý systém pro rentgenové zobrazování s detektorem Timepix

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů (CIDAM)

Trvání: 01.04.2014 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

RiMaCon-Risk Management Software System for SMEs in the Construction Industry

Trvání: 01.04.2014 - 31.03.2017
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

ADVANTEX - Pokročilé funkční bloky a technologie pro smart textilie

Trvání: 01.03.2014 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

ASES - Chytrý solární alternativní zdroj elektrické energie o vysoké účinnosti

Trvání: 01.03.2014 - 28.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Propagace města Plzně na akcích VaV FEL 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Dětská univerzita - JUNIORFEL v r. 2014

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Perspectives for the development of low-power systems using biomass in the context of the EU energy policy for the Central European region

Trvání: 01.09.2013 - 31.08.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

INTEX II - Inteligentní textil se senzorovými a komunikačními vlastnostmi II

Trvání: 01.03.2013 - 30.04.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

ELTEX - Smart textilie s integrovanými elektronickými funkčními bloky nové generace pro zkvalitnění ochrany zdraví

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Elektromechanika a magnetismus pro žáky základních škol

Trvání: 01.01.2013 - 30.11.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Experimentální model dobíjecích cívek hybridního vozidla

Trvání: 01.01.2013 - 30.11.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Hybridní laserové technologie

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Inovace laboratorní výuky v oblasti kolorimetrie, měření optických parametrů zobrazovacích technologií a jejich kalibrace

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky v oblasti zpracování a měření kvality přenosu zvukové informace sdělovacími zařízeními s využitím objektivních měřících metod

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Izolační kapaliny šetrné k životnímu prostředí

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

JuniorFEL 2013

Trvání: 01.01.2013 - 30.11.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Popularizace technického vzdělávání pro žáky SŠ a ZŠ

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Přepětí v sítích VN

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozšíření a inovace cvičení předmětů Teoretické elektrotechniky s využitím premanentních magnetů

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozšíření a modernizace laboratorních úloh z oblasti akustiky

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Soutěž studentů středních škol v programování robotů

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Studentská vědecká odborná činnost SVOČ 2013 - Cena Plzeňského kraje

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Uhlíkové nanostruktury pro senzorové aplikace

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Zavedení teoretické a praktické výuky dějů spojených s jevem koróny

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modernizace laboratoře regulační techniky: moderní nástroje pro výuku návrhu, modelování a testování řídících systémů

Trvání: 02.07.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nová excelence lidských zdrojů

Trvání: 01.07.2012 - 30.06.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Centrum kompetence drážních vozidel

Trvání: 01.04.2012 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Flexibilní tištěná mikroelektronika s využitím organických a hybridních materiálů, FLEXPRINT

Trvání: 01.04.2012 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT)

Trvání: 01.03.2012 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

Trvání: 01.03.2012 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Praktické moderní výukové moduly v elektrotechnice, elektronice a automatizaci

Trvání: 01.02.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratorní výuky předmětu Radioelektronické systémy v oblasti měření nové generace digitálního televizního vysílání

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratorních cvičení předmětu Měření a zkoušení elektrických zařízení

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace praktické výuky předmětů v oblasti technologií elektroniky

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace praktických cvičení z oblasti měření parametrů životního prostředí

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace vybavení laboratoře elektronických měřících systémů

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

JuniorFEL 2012

Trvání: 01.01.2012 - 30.11.2012
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Modernizace laboratoře obnovitelných zdrojů energie

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Měření parametrů perspektivních systémů pro digitální rozhlasové vysílání

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření parametrů satelitních systémů a jejich nasazení do výuky

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nová robotická dálkově ovládaná technologie pro diagnostiku a opravu ponořených zařízení

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Optimalizace výuky předmětu "Technická podpora zpracování zvuku" s ohledem na vyšší počet zapsaných studentů

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj condition based managementu elektrických zařízení

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

SCR (Selective Catalytic Reduction) systém s přímým vstřikováním močoviny bez přídavného vzduchu

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

SUSEN - Udržitelná energetika

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Snižování hlučnosti točivých strojů

Trvání: 01.01.2012 - 30.11.2014
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Spolupráce ZČU v Plzni a ČVUT v Praze na poli technických a přírodních věd

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výuka moderních metod identifikace parametrů střídavých elektrických pohonů

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj akustických difuzorů nové generace a jejich modelování

Trvání: 01.01.2012 - 30.11.2014
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Zavedení praktické laboratorní výuky do předmětu Diplomový seminář 1

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální jednotky - vývoj nových zkušebních a analytických metod určených pro konstrukci produktů s vysokou kvalitou a užitnými vlastnostmi

Trvání: 01.05.2011 - 30.05.2014
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Tepelné čerpadlo se solárním přihříváním výparníku

Trvání: 01.05.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: ČEZ Prodej, s.r.o. ()
Detail projektu

Efektivní diagnostika pro udržitelný rozvoj

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Inovace a rozšíření experimentální výuky v oblasti měření, testování audio systémů a nízkofrekvenčních zařízení

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratorní výuky v oblasti hodnocení kvality zpracování a přenosu obrazové informace

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratorních cvičení předmětů Fyzikální elektronika a Speciální součástky pro elektroniku

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratorních úloh předmětů zabývající se výukou základů elektroniky

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratoří elektroenergetiky

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětů "Elektrická měření 2" a "Základy měření"

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětů z oblasti řízení, simulace procesů a podnikání v elektrotechnice

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace vzdělávání v oblasti elektrotepelné techniky - vytvoření nové laboratorní úlohy "Porovnání moderních sálavých zdrojů vytápění"

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky předmětu Nízkofrekvenční rušení

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky robotických systémů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky: Superkapacitory a jejich aplikace

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Integrace a transfer zkušeností v oblastech energetiky a ekologie

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

JUNIORFEL 2011

Trvání: 01.01.2011 - 30.11.2011
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Modernizace výuky v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modulární řešení elektrické výzbroje pro dynamicky náročné vysokonapěťové střídavé pohony

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Nová generace řídícího systému a výkonových polovodičových měničů pro trolejbusy

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Nové adaptivní monolitické metody vyšších řádů pro numerické řešení evolučních multifyzikálních problémů v elektrotechnice

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2015
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Nové vodivé polymery na bázi PEDOT pro elektronické aplikace a ochranu materiálů "COPOMA"

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Přípravek pro emulaci zátěžových křivek generátorů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Regulace a identifikace parametrů střídavých elektrických pohonů v kritických provozních stavech

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Rozšíření a modernizace měření magnetických vlastností materiálů ve výuce

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rychlá kompenzace jalového výkonu - projekt nové laboratorní úlohy

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Společná mobilní učebna Fakulty elektrotechnické a Fakulty právnické

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Technologický systém pro monitorování a řízení polymerací v průmyslové výroběl, "TECHNOS"

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Vybudování výukového pracoviště řízení robotických systémů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vybudování výukového stanoviště se systémem akumulace energie pro zvýšení účinnosti elektromechanických systémů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výukový model fotovoltaického trackovacího systému

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu rozhodování v procesu bezpečné integrace elektr. využívajících obnovit. zdrojů energie (BIOZE) do elekt. soustavy ČR

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum, vývoj a validace univerzální technologie pro potřeby moderních ultrazvukových kontrol svarových spojů komplex. potrubních systémů jadern. elektráren

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Zavedení nového předmětu Aplikace číslicového zpracování signálu

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zavedení praktické výuky stereoskopie a jejího technického využití

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zlepšení podpory laboratorní výuky optických telekomunikací

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zásadní modernizace měřící techniky a instrumentace halových laboratoří elektrických pohonů a automatizace

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývojové prostředky pro embedded aplikace

Trvání: 07.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Dohledový systém serverovny FEL a náhrada webcam.fel

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Inovace laboratoře Radioelektron. systémů a Radioelektron. konstrukcí a měření v souladu s moderními trendy v oblasti elektroniky pro radiokomunikační účely

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Objektiv ke stereomikroskopu Olympus SZX10

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Publikace k 60. výročí zahájení výuky elektrotechniky v Plzni

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Příprava praktické úlohy "Měření doby dozvuku"

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Realizace rozvodů a přepojovače multimediálních signálů v poslechové místnosti a multimediální učebně EK708

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšíření laboratorního a výukového zařízení laboratoře dielektrik

Trvání: 01.07.2010 - 21.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšíření možnosti měření na infračerveném spektrometru NICOLET 380

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšíření pracovniště o odpájecí stanici

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšíření vybavení pro předmět KAE/EZO

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Ruční pájecí stanoviště

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Elektrochemie 2

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Heat treatment of solid and liquid metals by electromagnetic field and advanced methods of its numerical simulation

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Indukční ohřev kovových ingotů v magnetickém poli vytvořeném permanentními magnety

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Inovace laboratoře pro praktickou výuku v oblasti perspektivních materiálů a technologií pro elektroniku

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětu "Elektrodynamika pro energetiku"

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inteligentní textil se senzorovými a komunikačními vlastnostmi - INTEX

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Letní prázdninová univerzita - JuniorFEL

Trvání: 01.01.2010 - 30.09.2010
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Magisterský studijní program "Double degree"

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Matematické a počítačové modelování čerpadel elektricky vodivých tekutin

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modernizace laboratorních úloh předmětu Chvění a hluk

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Progresivní technologie a systémy pro energetiku (PTSE)

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

RICE - Regionální inovační centrum elektrotechniky

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rekonstrukce fakultních počítačových učeben

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozšíření výuky informatiky o programování hardwarových modulů

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vybudování výukového pracoviště řízení maticového měniče.

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výukové modely moderních polovodičových měničů s optimalizovaným odběrem elektrické energie

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výukový model solární mikroelektrárny

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkumné centrum tvářecích technologií (FORTECH)

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zvýšení bezpečnosti distribuce elektrické energie

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Partnerství v elektrotechnice a strojírenství

Trvání: 01.10.2009 - 31.10.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Perspektivní lidské zdroje pro VaV FEL ZČU

Trvání: 01.09.2009 - 31.08.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu

Trvání: 01.09.2009 - 31.08.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zkvalitnění a zvýšení spolehlivosti dopravní infrastruktury využitím mikrovlnných technologii

Trvání: 01.09.2009 - 31.08.2013
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Multikomponentní elektronické systémy na bázi organických sloučenin

Trvání: 01.07.2009 - 31.05.2013
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovace laboratoře Řízení energetických prvků a procesů

Trvání: 30.06.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: ČEPS a.s. ()
Detail projektu

Podpora při financování projektu Forum pro Bioenergetiku (FoBiE)

Trvání: 01.04.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Plzeňská teplárenská, a.s. ()
Detail projektu

Aktivní uzavřené filtry pevných částic pro dieselové motory s elektrickým systémem regenerace

Trvání: 01.03.2009 - 30.04.2012
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Integrovaný systém pro výrobu a úpravu stlačeného vzduchu

Trvání: 01.03.2009 - 30.11.2011
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Nová generace kolových vozidel městské hromadné dopravy s vysokou energetickou účinností a minimalizovanými enviromentálními vlivy

Trvání: 01.03.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

AFM modul k laserovému konfokálnímu mikroskopu LEXT

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Alternativní elektroizolační kapaliny a jejich diagnostika

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Analytický model fyzikálních procesů v heterogenních strukturách povrchových vrstev elektrických kontaktů

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Doplnění osciloskopických sond pro laboratorní měření

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Dovybavení pracoviště pro měření základních technických parametrů sdělovacích zařízení a multimediálních systémů

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitů

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Forum pro Bioenergetiku - FOBiE

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: ČEZ Prodej, s.r.o. ()
Detail projektu

Inovace praktických cvičení z oblasti měření , vnímání a predikce hluku

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace vzdělávací činnosti v oblasti efektivního užití elektrické energie - projekt nové laboratorní úlohy

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky elektrochemie v oblasti elektrochemických zdrojů a elektrolytů

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky předmětů Semestrální projet a Vývojové práce na projektech pro kombinovanou formu studia

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky v oblasti moderních technologií záznamu a reprodukce obrazu

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky výkonnové elektroniky

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Interakce výkonových polovodičových měničů s okolím

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2013
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

JuniorFEL

Trvání: 01.01.2009 - 30.11.2009
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Modernizace výukové laboratoře elektronických součástek

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Multimediální texty pro podporu studia elektrických pohonů

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

NAPED2P-New Advanced Power Electronic Traction System for Electric-Hybrid Rail/Road Power Trains wit Universal DC- or 2-Phase AC Output

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Nové topologie a algoritmy řízení a regulace trakčního měniče proudového typu

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Podpora laboratoře NKS a stavby univerzitníhé pikosatelitu PilsenCube

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Problémy termoelasticity a pseudoplasticity v elektromagnetismu

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Příprava praktických cvičení předmětu Technická podpora zpracování zvuku

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj a zkvalitnněí výuky v oblasti zvukových záznamových technologií, číslicového zpracování a reprodukce zvuku

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj výuky v předmětech orientovaných na měření hluku

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšíření modelů průmyslových aplikací podporující názornost výuky

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozšíření možnosti mření na aparatuře SDT Q600 při vyšších teplotách

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšíření pracoviště o programovatelný generátor funkcí

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšíření výuky předmětů v oblasti vysokofrekvenční techniky o počítačovou podporu

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozšíření zdroje KEITHLEY 248 na 5 KV

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Ultrazvuková čistička plošných spojů

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Vybudování výukového pracoviště regulace pulzních usměrňovačů

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytvoření praktické laboratorní výuky pro předmět navigační a komunikační systémy

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výuka praktických zkušeností v oboru elektrických pohonů

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Pohonné systémy se synchronními motory s permanentními magnety

Trvání: 01.08.2008 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Vývoj hřebenového generátoru pro kalibrační měření

Trvání: 01.07.2008 - 30.06.2009
Poskytovatel: Národní bezpečnostní úřad ()
Detail projektu

Bioenergetika a biopaliva (dále jen projekt Bio-E)

Trvání: 16.04.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: ČEZ Prodej, s.r.o. ()
Detail projektu

Metodika stanovení životnosti vysokonapěťových izolačních systémů točivých strojů

Trvání: 01.04.2008 - 21.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Demonstrativní a experimentální výukový systém se zaměřením na bioelektroniku

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

ESD pracoviště

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Finanční dar na zpracování a realizaci ekologických projektů

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: E.ON Česká republika, s.r.o. ()
Detail projektu

Inovace laboratoře multimediální techniky v souladu s moderními trendy v technice rozhlasového vysílání

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Inovace monitorovací stanice systému GPS pro potřeby výuky navigačních a komunikačních systémů

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Inovace vzdělávací činnosti v elektrotepelné technice

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Inovace výuky elektrochemie v oblasti elektrochemických zdrojů

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kalibrovatelné kolorimetrické pracoviště

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Laserový konfokální mikroskop LEXT

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Modernizace vybavení pro výuku programovatelných logických obvodů

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Moderní způsoby řízení spínavých reluktančních motorů

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nadřazená řídící a diagnostická jednotka pro elektrické pohony určené pro výuku

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace multidisciplinárního navrhování a modelování výrobního systému virtuálních firem

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Podpora předmětu Elektronika ve zpracování obrazu

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozvoj jaderného vzdělávání na vysokých školách v ČR

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj výuky v předmětech zaměřených na zpracování zvuku

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšíření a modernizace výuky v oblasti digitálních zvukových technologií a systémů

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozšíření laboratorních měření v předmětech zaměřených na elektrické světlo

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšíření možností výuky v akustických laboratořích do oblasti elektroakustiky

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SW pro obsluhu a řízení zkušebních a výrobních zařízení

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Stavba budící soupravy synchronního stroje pro laboratorní měření studentů bakalářských a magisterských studijních programů

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

USB rozhraní pro laboratorní výuku

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Vybavení laboratoře mechatroniky výkonovými polovodičovými měniči a PLC technikou vlastní výroby

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Vybudování nových experimentálních pracovišť pro mikrovlná vektorová měření a analýzu radiokomunikačních systémů

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vybudování pracoviště pro měření základních technických parametrů nízkofrekv. sdělovacích zařízení a multimed. systémů

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Vysokokoimpedanční adaptér k osciloskopu AGILENT 54853A

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Využití moderních "výkonových" svítivých diod ve výuce

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Zavedení měření parametrů digitálního televizního vysílání a anténních rozvodů signálů do výuky

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum pevnosti a dynamiky rotoru nové generace velkých asynchronních motorů

Trvání: 12.07.2007 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti elektrických sítí.

Trvání: 01.07.2007 - 30.09.2011
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Digitální LCR měřič pro laboratorní výuku

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Dynamické interakce magnetického pole s pevnými a kapalnými mechanickými systémy

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Inovace laboratorních Cvičení předmětu SYS2

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Inovace laboratoře multimediální techniky v souladu s moderními trendy v TV technice

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Inovace vzdělávací činnosti v elektrotepelné technice

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Inovace vzdělávací činnosti v elektrotepelné technice v oblasti efektivních přeměn elektrické energie na užitečné teplo

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Jednoduchá vozítka jako základ přípravků pro aplikaci řízení jednočipovými mikropočítači

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Laserový konfokální mikroskop

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Modernizace laboratoře základů telekomunikační techniky

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Moderní algoritmy řízení výkonových polovodičových měničů

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření parametrů rádiových sdělovacích systémů a jejich nasazení do výuky

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Obvody pro čtyřkvadrantový měnič Simoreg 6RA 70

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Podpora samostatné práce studentů při realizaci projektů elektroniky

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Podpora vytvoření nového předmětu "Tržní aspekty segmentu elektrotechnika"

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Pokročilé algoritmy pro řešení sdružených úloh v elektromagnetismu

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Pořízení vysokoimpedančního adapteru k osciloskopu AGILENT 54853A

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Prostředky pro vizuální interaktivní řízení

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozvoj jaderného vzdělávání na vysokých školách v České republice

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj výuky v předmětech Zpracování zvuku a obrazu a Audiovizuální technika

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšíření laboratoře technologie elektroniky

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšíření pracoviště pro měření RLC parametrů elektronických součástek

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšíření vývojové laboratoře

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Specializované pracoviště laboratoře elektronických napájecích zdrojů

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Vybudování experimentální laboratoře pro podporu výuky teoretické elektrotechniky

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vybudování laboratoře regulační techniky

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj inteligentního pohonu malého výkonu

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Zařízení pro testování pájitelnosti v inertních atmosférách

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Zkvalitnění výuky v laboratořích oddělení Technické ekologie na KEE

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Řízení elektrometru Keithley přes GPIB sběrnici

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Digitální osciloskop pro laboratorní výuku

Trvání: 02.10.2006 - 10.12.2006
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Laserový konfokální mikroskop

Trvání: 02.10.2006 - 10.12.2006
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Pracoviště pro testování a kalibraci analogově/číslicových a číslicově/analogových převodníků

Trvání: 02.10.2006 - 10.12.2006
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Programovatelný generátor funkcí pro laboratorní výuku

Trvání: 02.10.2006 - 10.12.2006
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Příprava bakalářských a diplomových projektů digitálního zpracování signálů velkoplošných zobrazovacích videostěn

Trvání: 02.10.2006 - 10.12.2006
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšíření pracoviště pro elektro-polymeraci tenkých vrstev

Trvání: 02.10.2006 - 10.12.2006
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Software pro výuku v oblasti řízení technologických procesů

Trvání: 02.10.2006 - 10.12.2006
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Vývojové pracoviště pro mikropočítače řady x51

Trvání: 02.10.2006 - 10.12.2006
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Zvýšení odborné úrovně výuky v oboru Elektroenergetika

Trvání: 09.08.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Projekt inovace a podpory studia pro zvýšení kvalifikace a konkurenceschopnosti studentů resp. absolventů VŠ a příprava prostředí na efektivní spolupráci studen

Trvání: 01.06.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Progresivní technologie a systémy pro energetiku (PTSE)

Trvání: 01.03.2006 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Signálový procesor pro zpracování radarových dat

Trvání: 01.03.2006 - 31.03.2010
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Výzkumné centrum tvářecích technologií (FORTECH)

Trvání: 01.03.2006 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aplikace programovatelných polí v bezpečných elektronických obvodech pro železniční zabezpečovací techniku

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Autonomní mobilní platforma s vysokým stupněm průchodnosti terénem

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace a rozvoj laboratoří elektro energetiky

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratorních úloh předmětu Elektromagnetická kompatibilita

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace praktické výuky komunikace po optických vláknech

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětu Měření fyzikálních složek životního prostředí

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětu Radiotechnika zavedením technických prostředků pro ukázky a měření v oblasti moderních radiokomunikačních systémů

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh spínacích filtrů pro nelineární hybridní systémy a jejich aplikace

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Obnovitelné zdroje energie a jejich začleňování do energetických systémů

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Podpora výuky nového předmětu Syntéza elektronickích systémů

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Příprava laboratorních cvičení předmětu Akustika

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Realizace výukového číslicového bloku softwarově definovaného rádia v programovatelných logických obvodech

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozšíření fakultních počítačových učeben

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Samostatné pohyblivé jednotky v definovaném prostředí s možností různých metod řízení a stupně autonomie

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výuková laboratoř nelineárních mechatronických systémů

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Digitální signálové procesory pro pohony a jejich periferní obvody

Trvání: 01.09.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Doplnění dovybavení laboratoře multimediální techniky

Trvání: 01.09.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Inovace a realizace studijního oboru elektronika a aplikovaná informatika v kontextu potřeb automobilového průmyslu

Trvání: 01.09.2005 - 31.08.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Laboratorní výbava pro výuku předmětu Přenos Informace

Trvání: 01.09.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Modernizace výukové laboratoře elektronických součástek

Trvání: 01.09.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Moderní multimetr pro laboratorní výuku

Trvání: 01.09.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Podpůrné prostředky pro další rozvoj mechatronických přípravků určených pro modernizaci předmětů mikroprocesorové techniky

Trvání: 01.09.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Realizace měření ukazatelů kvality dodávky elektřiny do sítě ze solárního fotovoltaického systému 20 kWp

Trvání: 01.09.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšířední frekvenčního pásma při měření parametrů R-L-C elektronických součástek

Trvání: 01.09.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšíření pracoviště mikroskopie technologie elektroniky

Trvání: 01.09.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Snímání a zpracovávání obrazové informace

Trvání: 01.09.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Speciální měření v laboratoři Číslicové zpracování signálů

Trvání: 01.09.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Vytvoření více měřicích pracovišť, vybavených současnou měřící technikou, pro samostatnou práci studentů

Trvání: 01.09.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Vývojové prostředky pro moderní řešení výkonných jednočipových mikropočítačů

Trvání: 01.09.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Zakoupení sw licencí produktů ARIS na podporu výuky a výzkumu v oblasti řízení technologických procesů v elektronice

Trvání: 01.09.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Zařízení pro čištění elektronických zařízení a jejich částí

Trvání: 01.09.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Řídící jednotka pro čtyřkvadrantový měnič Simoreg 6RA2233

Trvání: 01.09.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Zkvalitnění výuky a profilu budoucího absolventa oboru Elektroenergetika

Trvání: 01.06.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Podpora laboratorní výuky programovatelných obvodů

Trvání: 15.04.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Přípravky pro praktické úlohy z akustiky

Trvání: 15.04.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Vybavení laboratoře pro výuku předmětu Základy televizní techniky

Trvání: 15.04.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Aplikace maticových měničů v trakci

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Experimenty s magnetickou levitací

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace a rozvoj laboratoře elektrotepelné techniky

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konduktivní proudy v asynchronním trakčním pohonu a jejich vliv na bezpečnost kolejových obvodů

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Matematické a počítačové modelování levitačního tavení tuhých látek

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mechatronické přípravky pro inovaci výuky předmětů s využitím mikroprocesorové techniky

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Problematika návrhu supravodivého trakčního transformátoru

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2007
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vytvoření pracoviště pro experimentální výuku sdělovací techniky se zaměřením na digitální přenosové systémy a přístupové sítě

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Biomechanika horních cest močových a jejich vazba na dolní část močového traktu

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2006
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Doplnění přístrojového vybavení laboratoře neelektrických veličin infračerveným teploměrem

Trvání: 01.01.2004 - 31.03.2004
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Dávkovací zařízení využívané při osazování desek plošných spojů

Trvání: 01.01.2004 - 31.03.2004
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Fond rozvoje - TO G1

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace lab. úloh předmětů Elektronika a přenos dat, Základy elektroniky

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratoře elektronických systémů

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace studijního programu - předmět KET/+EMN

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace vybraných předmětů studijního oboru komerční elektrotechnika

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Jednofázový proudový pulzní usměrňovač

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Magnetická levitace tuhých těles a kapalin

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2006
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Modulární stavba elektrických a motorových lokomotiv ŠKODA s možností zakomponování dieselelektrického agregátu dle evropské normy EURO III

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Multimediální prezentace technologií elektroniky

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Počítačová učebna FEL

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Projekt pro podporu výuky a vědy v oboru technická ekologie FEL-ZČU

Trvání: 01.01.2004 - 31.03.2004
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Přípravky a příslušenství pro praktické úlohy z akustiky

Trvání: 01.01.2004 - 31.03.2004
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozvoj laboratoře pro výuku předmětu Základy televizní techniky

Trvání: 01.01.2004 - 31.03.2004
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšíření vizualizačního pracoviště technologie elektroniky

Trvání: 01.01.2004 - 31.03.2004
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Příspěvek na vybavení nových laboratoří FEL

Trvání: 01.12.2003 - 31.05.2004
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Finanční dar na podporu vědy a vzdělávání - konference DIAGNOSTIKA 03

Trvání: 15.09.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: ŠKODA ELECTRIC a.s. ()
Detail projektu

Nepřímý měnič frekvence s napěťovým meziobvodem pro napájení rotoru asynchroního motoru

Trvání: 01.09.2003 - 31.08.2006
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Digitální měření rychlosti a polohy rotoru elektrického točivého stroje

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Elektromechanické konverze pracující s řízenými otáčkami

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Ireverzibilní procesy v elektroizolačních materiálech pro vysoké teploty

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Mediánové filtry

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Použítí systému COSMOS/Works pro technické analýzy v elektrotechnice

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Počítačové modelování vybraných elektromagneticko-teplotně-hydrodynamických sdružených úloh

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Pv Enlargement - Technology Transfer, Demonstration And Scientific Exchange Action For The Establishment Of A Strong European Pv Sector_

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2007
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Software pro predikci četnosti krátkodobých poklesů napětí v distribuční soustavě

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Řízení moderních regulovaných pohonů

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Adaptivní měření otáčivé rychlosti a točivého momentu elektromechanických měničů

Trvání: 01.09.2002 - 31.08.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Hardwarové vybavení pro počítačové řízení klimatické komory při zkouškách vnějších vlivů

Trvání: 01.09.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Kalibrace luxmetru Hagner EC1x a jasoměru Hagner S2

Trvání: 01.09.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Moderní pohony řízené DSP

Trvání: 01.09.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Řešení fyzikálních jevů vznikajících v indukčně ohřívaných tělesech

Trvání: 01.09.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Inovace laboratoře KAE pro výuku číslicové techniky

Trvání: 01.05.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Analyzátor sběrnice CAN bus s využitím programovatelných logických polí

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza a simulace nespecifických poruch v elektrických sítích a predikční řízení dodávek elektrické energie

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Inovace a rozšíření studia průmyslových komunikačních systémů

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky sdělovací techniky s využitím moderních měřících přístrojů

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Lokální síť s MATLAB WEB serverem na platformě OS Linux

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modernizace laboratoře elektroenergetických systémů

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modernizace vybavení laboratoře Měření hluku a vibrací

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Moderní metody projektování spínačů velkých stejnosměrných proudů pro elektrické pohony vozidel

Trvání: 01.01.2002 - 30.06.2004
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Návrh technologie pro odloučení NOx z kouřových spalin

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Snímání časového průběhu krevního tlaku neinvazivním způsobem

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Specializovaná počítačová laboratoř

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Supravodivý výkonový transformátor se supravodivým omezovačem zkratového proudu

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Výzkum systémů výkonové elektroniky se zmenšenou interferencí

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Doplnění dig. fotoaparátu

Trvání: 01.07.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Doplnění stávajícího soustrojí

Trvání: 01.07.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Obnova lab. měřících přístrojů

Trvání: 01.07.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Přístrojové vybavení pro výuku

Trvání: 01.07.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Vybavení vizualizačního pracoviště

Trvání: 01.07.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Čidlo slunečního záření pro výuku

Trvání: 01.07.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Dějiny elektrotechniky

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace a rozšíření studia programovatelných log. obvodů

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratoře pro předměty Sdělování po vedeních a Signály a soust.

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace stud. prog.-předmět EMP

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kalibrace měřidel

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Matematické a počítačové modelování indukčního ohřevu a souvisejících fyzikálních dějů

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2003
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Modernizace prac. pro vizualizaci mikrostruktur

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Modernizace výuky na FEL a FST zav. cvičení na robotu fy Merlin

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Ověření kalibrátorů a dalších měřidel

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Příspěvek na TV přijímač a videorekordér

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozvoj efektivních metod analýzy a optimalizace distribučních systémů

Trvání: 01.01.2001 - 31.12.2003
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

VaV na FEL

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Využití počítačových metod zprac. obrazů pro klasifikaci kožních novotvarů

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Bezdrátový přenos fyziologických údajů při zátěžovém vyšetření

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Diagnostika pevných transformátorových izolantů

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace vybavení laboratoře Elektrických měření

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konference v ruských Čeboksarech

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Metody řešení vybraných nestandardních úloh s domimantním vlivem elektromagnetického pole

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2002
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Modernizace pracoviště

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Ověřovací a revizní činnost laboratorního pracoviště

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Praktická realizace měření pomocí Internetu

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšíření softwarového vybavení o nadstavbový modul FEMLAB

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Vybavení lab. plošných spojů

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Využití programovatelných log. polí pro zpracování a rozpoznávání signálů

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zajištění pobytu 30 studentů na \"Use of Technical\"

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Příspěvek k zskoupení nové kamery nebo videorekordéru

Trvání: 01.07.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Příspěvek na kalibraci

Trvání: 01.07.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Diagnostika poruch na průmyslové sběrnici typu CAN-Bus v silně zarušeném prostředí

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dějiny elektrotechniky

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Elektrotechnická laboratoř

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Inteligentní senzory

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Izolační systémy nové generace

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Malé pracoviště vizualizace elektronických technologií

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Metody a prostředky pro eliminaci rušení v rozsáhlých průmyslových systémech, založené na signálových procesorech a neuronových sítích

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.2001
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Mezinárodní konference EUFIT 99

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Mezinárodní konference k 50. letům VŠSE

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Nová výuková technologie v teoretické elektrotechnice

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nový studijní program oboru Elektroenergetika

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora doktorandských prací

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Praktická realizace sběrnice CAN na ZČU

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Přesná měření hluku a vibrací

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Virtuální spektrální analýza

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití virtuální instrumentace ve výuce měření

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití výzkumné práce studentů v oblasti techniky vysokých napětí ve výuce

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výkonové a řídící systémy elektromechanických přeměn energie

Trvání: 01.01.1999 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum jevů v elektrických regulačních pohonech velkého výkonu

Trvání: 01.01.1998 - 28.12.2000
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Charakterizace zdrojů akustické emise v ocelových konstrukcích

Trvání: 01.01.1997 - 28.12.1999
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Rozvoj algoritmů pro řešení vybraných nestandardních problémů elektromagnetismu

Trvání: 01.01.1997 - 28.12.1999
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Patička