Přejít k obsahu

Přihlášení účastníci FEL@PO 2017


ČVUT V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Oldřich Starý prof. Ing. CSc. proděkani pro mezinárodní spolupráci
Ivan Jelínek doc. Ing. CSc. proděkani pro vzdělávací činnost
Jan Kočí Ing. proděkani pro vzdělávací činnost
Milan Polívka doc. Ing. Ph.D. proděkani pro vědu a doktorské studium
Jiří Jakovenko doc. Ing. Ph.D. proděkani pro vzdělávací činnost
Pavel  Ripka prof. Ing. CSc. děkani
Igor Mráz Ing. tajemníci

 

STU V BRATISLAVĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Miloš Oravec prof. Dr. Ing. děkani
Martin Drozda Dr. rer. nat. proděkani pro mezinárodní spolupráci
Mikuláš Bittera doc. Ing., PhD. proděkani pro vzdělávací činnost
Eva Miklovičová doc. Ing., PhD. proděkani pro vzdělávací činnost
František Uherek prof. Ing., PhD. předsedové AS
Viera Stopjaková prof. Ing., PhD. proděkani pro vědu a doktorské studium
Peter Miklovič Mgr., PhD.  tajemníci

 

STU V BRATISLAVĚ FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Pavel Čičák prof. Ing., PhD. proděkani pro rozvoj fakulty
Ľubica Palatinusová Ing. tajemníci

 

TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Mária Girmanová Homzová JUDr. tajemníci
Roman Cimbala prof. Ing. PhD. proděkani pro rozvoj fakulty
Mária Gamcová Ing.PhD. proděkani pro mezinárodní spolupráci
Liberios Vokorokos prof. Ing. PhD. děkani

 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ

Jan Šembera doc. Ing., Ph.D. předsedové AS
Libor Tůma doc. Ing., CSc. proděkani pro vzdělávací činnost
Miloš Hernych Ing. proděkani pro rozvoj fakulty
Dagmar Militká Ing. tajemníci
Zbyněk Koldovský doc. Ing., CSc. proděkani pro vědu a doktorské studium
Zdeněk Plíva prof. Ing., Ph.D. děkani

 

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Petr Doležel Ing. Ph.D. proděkani pro vědu a doktorské studium
Lukáš Čegan Ing. Ph.D. proděkani pro rozvoj fakulty
Jana Soukupová Ing. tajemníci
Zdeněk Němec Ing. Ph.D. děkani
František Dušek doc. Ing. CSc. proděkani pro vzdělávací činnost

 

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ

Libor Dražan doc. Ing. CSc. děkani

 

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY

Bronislav Chramcov doc. Ing. Ph.D. proděkani pro vědu a doktorské studium
Jirí Vojtěšek doc. Ing., Ph.D. proděkani pro vzdělávací činnost
Marek Kubalčík doc., Ing., Ph.D. proděkani pro mezinárodní spolupráci
Eva Navrátilová Mgr tajemníci
Vladimír Vašek prof. Ing., CSc. proděkani pro vědu a doktorské studium
Milan Adámek doc. Mgr. Ph.D. děkani
Miroslav Matýsek Ing., Ph.D. předsedové AS

 

VŠB TUO FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Jan Žídek doc. Ing. CSc. proděkani pro rozvoj fakulty
Zdeňka Chmelíková Ing. Ph.D. proděkani pro vzdělávací činnost
Petr Krejčí  doc. Ing. Ph.D. děkani

 

VUT V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Vladimír Aubrecht prof. RNDr., CSc. proděkani pro vědu a doktorské studium
Jiří Háze doc., Ing., Ph.D. proděkani pro mezinárodní spolupráci
Petr Fiedler doc. Ing. Ph.D. proděkani pro vzdělávací činnost
Stanislav Hanus prof., Ing., CSc. proděkani pro vzdělávací činnost
Jarmila Dědková prof. Ing., CSc. děkani
Miloslav Steinbauer doc. Ing. Ph.D. předsedové AS
Miloslav Morda Ing. tajemníci

 

VUT V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Richard Růžička doc. Ing., Ph.D., MBA proděkani pro vzdělávací činnost
Pavel Zemčík prof., Dr., Ing. děkani
Dušan Kolář doc., Dr., Ing. proděkani pro vědu a doktorské studium
Petr Hanáček doc., Dr., Ing. předsedové AS
Petr Hajduk Ing. tajemníci
Vítězslav Beran Ing., Ph.D. proděkani pro rozvoj fakulty
Bohuslav Křena Ing., Ph.D. proděkani pro vzdělávací činnost

 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINĚ FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY

Viliam Lendel doc. Ing., PhD. proděkani pro vzdělávací činnost
Karol Matiaško prof. Ing., PhD. proděkani pro vědu a doktorské studium
Norbert Adamko doc. Ing. PhD. předsedové AS
Emil Kršák doc. Ing. PhD. děkani

 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINĚ ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA

Peter Brída doc. Ing. PhD. proděkani pro mezinárodní spolupráci
Dušan Pudiš prof. Ing. PhD. předsedové AS
Katarína Jurošková Ing. tajemníci
Peter Braciník doc. Ing., PhD. proděkani pro vzdělávací činnost

 

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZČU

Eva Kučerová doc. Ing., CSc. proděkani pro vzdělávací činnost
Jiří Tupa doc. Ing., Ph.D. proděkani pro rozvoj fakulty
Vjaceslav Georgiev doc. Dr. Ing. proděkani pro mezinárodní spolupráci
Jiří Basl Ing. PhD. předsedové AS
Jiří Hammerbauer doc., Ing., Ph.D. děkani
Zdeněk Peroutka prof. Ing. Ph.D. proděkani pro vědu a doktorské studium
Petr Řezáček Ing., Ph.D. tajemníci

 

Patička