Přejít k obsahu

Témata sekcí


SEKCE DĚKANI

(vedoucí sekce: doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.)
 • Institucionální akreditace
 • Akreditace studijních programů
 • Tvorba vnitřních předpisů s ohledem na nový VŠ zákon
 • Model financování VVŠ 2018+
 • Zájem studentů o studium Bc., NMgr., Ph.D.
 • Spolupráce s průmyslovými podniky, registr smluv.

SEKCE TAJEMNÍCI

(vedoucí sekce: Ing. Petr Řezáček, Ph.D.)
 • Financování vysokých škol – Metodika VVŠ 18+ ČR.
 • Práce s registrem smluv. 

SEKCE PRODĚKANI PRO VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

(vedoucí sekce: doc. Ing. Eva Kučerová, CSc.)
 • Příprava akreditací dle nového VŠ zákona.
 • Struktura a doba studia.
 • Propagace fakult a počty studentů.
 • Zahraniční studenti v českém a anglickém studiu, mobility studentů.

SEKCE PRODĚKANI PRO ROZVOJ FAKULTY

(vedoucí sekce: doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.)
 • Zkušenosti se zaváděním systému řízení kvality v kontextu legislativních změn a hodnocení činností fakult.
 • Využívání prostředků EU v novém programovacím období pro rozvoj fakulty.


SEKCE PRODĚKANI PRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI

(vedoucí sekce: doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev)
 • Struktura zahraničního odděleni. 
 • Rozdělovaní financi.
 • Způsob výuky malého počtu zahraničních studentu.
 • Složeni portfolia zahraničních studentů.
 • Nabídka výuky.
 • Vyjíždějící studenti.
 • Destinace. 

SEKCE PRODĚKANI PRO VĚDU A DOKTORSKÉ STUDIUM

(vedoucí sekce: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.)
 • Projekty.
 • Projekty OP VVV, OP PIK a případně dalšími projekty OP a zkušenosti s nimi.
 • Velké konsorciální projekty - zejména TA ČR NC, HORIZON 2020.
 • Výsledky výzkumu, mezinárodní patenty a hodnocení VaV.
 • Doktorské studium.
 • Předpisy, hodnocení kvality doktorandů a školitelů, dosahované výsledky, zájem o studium.
 • Nové podmínky akreditace DSP.

SEKCE AKADEMICKÝ SENÁT

(vedoucí sekce: Ing. Jiří Basl, Ph.D.)
 • Vytváření a schvalování nových předpisů podle nového VŠ zákona.
 • Vztah mezi AS fakult a AS univerzity.
 • Spolupráce AS a vedeni fakulty.
 • Zastoupení kateder v AS fakulty a fakult v AS univerzity.
 • Moznosti zapojeni výzkumných center do činnosti AS fakulty.

Patička