Přejít k obsahu

Termíny přijímacího řízení pro bakalářské studium

Aktivita

Termín

Druhé kolo přijímacího řízení

Termín podání přihlášky

2. 7. - 15. 8. 2018

Vyrozumění o přijetí / nepřijetí,
zaslání informací o studiu

do 31. 8. 2018

Zápis do 1. ročníku

září 2018

Standardní termíny přijímacího řízení

Den otevřených dveří

30. 1. 2018

Termín podání přihlášky

prodlouženo do 22. 4. 2018

do 15. 4. 2018

Vyrozumění o přijetí / nepřijetí,
zaslání informací o studiu

do 31. 5. 2018

Termín přijímací zkoušky

nestanoven
přijímací zkoušky se nekonají

Zápis do 1. ročníku

červen 2018

Termíny přijímacího řízení pro navazující magisterské studium

Aktivita

Termín

Druhé kolo přijímacího řízení

Termín podání přihlášky

2. 7. - 15. 8. 2018

Vyrozumění o přijetí / nepřijetí, zaslání informací o studiu

do 15. 9. 2017

Termín přijímací zkoušky

září 2018

Zápis do 1. ročníku

září 2018

Standardní termíny přijímacího řízení

Den otevřených dveří

30. 1. 2018

Termín podání přihlášky

prodlouženo do 22. 4. 2018

do 15. 4. 2018

Vyrozumění o přijetí / nepřijetí, zaslání informací o studiu

do 31. 5. 2018

Termín přijímací zkoušky

2. 7. 2018

Zápis do 1. ročníku

září 2018

Termíny přijímacího řízení pro doktorské studium

Termíny přijímacího řízení:

Akce

Termín

Standardní termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky

do 15. 6. 2018

(do 14:00)

Termín přijímací zkoušky

29. 6. 2018

Patička