Přejít k obsahu

Lidské zdroje

V oblasti lidských zdrojů jsme se přihlásili k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky (dále "Charta") a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (dále "Kodex"). Charta a Kodex má 40 bodů, je rozdělen do 4 částí, které řeší: etické a profesní aspekty, nábor a výběr, pracovní podmínky, školení a rozvoj zaměstnanců.

Implementace Charty a Kodexu na Fakultě elektrotechnické je realizována v rámci celouniverzitního projektu HR Award, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188. Jedním z cílů tohoto projektu je získat a dále udržovat Ocenění HR Award.

Dopady pro fakultu:

  • Zavedení a validace/zvládnutí všech HR procesů
  • Bonifikace při posuzování nových projektů
  • Zvýhodnění při čerpání režijních nákladů v projektech

Stav k říjnu 2018:

  • Zpracována analýza aktuálního stavu (GAP analýza) – stav plnění Charty a Kodexu
  • Na základě výsledků sestaven akční plán
  • Probíhá příprava na zahájení realizace akčního plánu

_

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Patička