Přejít k obsahu

Termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2018/19

Akce

Typ studia

Termín

Standardní termíny přijímacího řízení

Den otevřených dveří

Bakalářské studium

30. 1. 2018

Navazující magisterské studium

30. 1. 2018

Termín podání přihlášky

Bakalářské studium

do 15. 4. 2018

Navazující magisterské studium

do 15. 4. 2018

Doktorské studium

do 15. 6. 2018

(do 14:00)

Vyrozumění o přijetí / nepřijetí, zaslání informací o studiu

Bakalářské studium

do 31. 5. 2018

Navazující magisterské studium

do 31. 5. 2018

Termín přijímací zkoušky

Bakalářské studium

bez zkoušky

Navazující magisterské studium

2. 7. 2018

Doktorské studium

29. 6. 2018

Zápis do 1. ročníku

Bakalářské studium

červen 2018

Navazující magisterské studium

září 2018

Patička