Přejít k obsahu

Podmínky přijetí na FEL

Přijetí bez přijímací zkoušky

Uchazeči získavají body za:

  • vážený studijní průměr v absolvovaném Bc. studiu
  • doložené odborné aktivity v absolvovaném Bc. studiu
  • výsledek státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářské práce

Na základě těchto bodů bude naplněno cca 60 až 70% limitu přijatých.

Přijímací pohovor

Přijímací pohovor musí absolvovat uchazeči:

  • kteří mají vážený studijní průměr v absolvovaném Bc. studiu vyšší než 2,5
  • o studium oborů Elektronika a aplikovaná informatika a Telekomunikační a multimediální systémy
  • z bakalářských studijních programů absolvovaných na jiné fakultě než FEL ZČU v Plzni

Pohovor má za cíl ověřit předpoklady uchazeče pro studium daného oboru a jeho komplexní posouzení.

V případě cizinců ucházejících se o studium v českém jazyce je nutné dodání potvrzení (certifikát) o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B1 (CCE).

Podrobné podmínky přijetí naleznete na úřední desce FEL.

Patička