Přejít k obsahu

Ubytování pro 1. ročníky

Každý uchazeč o studium na FEL má možnost podat žádost o ubytování na koleji. Žádost je nutno podávat na každý akademický rok znovu. Žádost se podává elektronicky na stránkách SKM (Koleje -> Ubytování na kolejích rok xxxx-xxxx) a to dle příslušného Harmonogramu ubytování.

Ubytovací služby pro studenty zajišťuje na ZČU Správa kolejí a menz ZČU v Plzni (SKM).

SKM sídlí v ulici Kollárova 19 a veškeré informace je možno nalézt na stránkách http://skm.zcu.cz.

Podmínky:

  • úspěšné absolvování přijímacího řízení
  • volná kapacita na kolejích ZČU
  • podání elektronické žádosti o ubytování v daném termínu
  • zaplacení ubytovací kauce

Patička