Přejít k obsahu

Přihláška ke studiu

Jak se přihlásit?

Jednoduše - stačí správně vyplnit přihlášku, zaplatit administrativní poplatek a vše odeslat nebo přinést na kontaktní adresu FEL a to nejdéle do mezního termínu.

Kde získat přihlášku?

 • pro maximální zjednodušení můžete využít elektronické přihlášky na adrese http://eprihlaska.zcu.cz/
 • na adrese naší fakulty
 • případně Vám bude na vyžádání zaslána

Administrativní poplatek

výše: 500 Kč
účet číslo: 4811530257
kód banky: 0100
variabilní symbol: 2275000118
specifický symbol:
 • vygenerované oborové číslo přihlášky (u elektronicky podané přihlášky)
 • vaše rodné číslo bez lomítka (u písemně podané přihlášky)
Informace o účtu (k platě nepotřebujete):
banka: KB Plzeň - město
účet: ZČU, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Platbu lze provést

 • převodem z účtu
 • složením hotovosti na náš účet na přepážce banky
 • složením hotovosti na pokladně ZČU

Vyplnění přihlášky

 • E-přihláška
  • na http://eprihlaska.zcu.cz/ Vás systém provede krok po kroku, po odeslání formuláře je přihláška podána
  • v rámci jednoho programu si můžete vybrat až 3 obory za jeden poplatek - nezapomeňte jim zvolit pořadí
   (pozor! přihlášky na rozdílné studijních programy je nutno podat zvlášť - i včetně poplatku)
  • nepožadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
  • ověřený výpis známek z průběhu středoškolského studia a případné další přílohy k e-přihlášce doneste nebo zašlete na adresu FEL.
 • Papírová přihláška
  • vyplňte studijní program i obor na který se hlásíte
  • v rámci jednoho programu si můžete vybrat až 3 obory za jeden poplatek - nezapomeňte jim zvolit pořadí
   (pozor! přihlášky na rozdílné studijních programy je nutno podat zvlášť - i včetně poplatku)
  • nepožadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
  • přihlášku podepište, přiložte ověřený výpis známek z průběhu středoškolského studia a případné další přílohy k e-přihlášce doneste nebo zašlete na adresu FEL.

Kontakty

Děkanát FEL
Univerzitní 26
306 14 Plzeň

Monika ŽIVNÁ
studijní oddělení FEL (bakalářské studium)
e-mail: zivna@fel.zcu.cz
tel: +420 377 63 40 10

Ing. Petr ŘEZÁČEK, Ph.D.
tajemník FEL
tel: +420 377 63 40 03

doc. Ing. Jiří HAMMERBAUER, Ph.D.
děkan FEL
tel: +420 377 63 40 00

na této adrese:

  • si můžete vyzvednout přihlášku
  • lze požádat o zaslání přihlášky na Vaší adresu
  • odevzdávejte nebo zasílejte vyplněnou přihlášku ke studiu

Patička