Přejít k obsahu

Podmínky přijetí na FEL

Uchazeči o bakalářské studium na FEL ZČU v Plzni přicházející po střední škole jsou přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení jejich středoškolského studia a případných dalších aktivit až do naplnění předpokládaného počtu studentů.

O přijetí rozhodují body získané za středoškolský prospěch (posuzuje se 8 známek z profilových předmětů jako je matematika, fyzika, informatika, základy elektrotechniky, elektronika apod.) Studenti, kteří již na FEL studovali, budou hodnoceni zejména podle výsledků a průběhu předchozího VŠ studia a s ohledem na studijní výsledky ze SŠ.

Bonusové body je možno získat za další odborné aktivity studenta (Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Středoškolská odborná činnosti, úspěšné vykonání Národních srovnávacích testů Scio apod.)

Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu na FEL je vykonání maturitní zkoušky. Uchazeči, kteří neuspějí u maturity v řádném termínu a budou přitom splňovat ostatní podmínky pro přijetí, mohou požádat o dodatečné přijetí a zápis po složení maturitní zkoušky v opravném termínu.

V případě cizinců ucházejících se o studium v českém jazyce je nutné dodání potvrzení (certifikát) o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B1 (CCE nebo UJP ZČU v Plzni).

Podrobné podmínky přijetí naleznete na úřední desce FEL.

Patička