Přejít k obsahu

Vědecká rada FEL ZČU v Plzni

Vědecká rada FEL (VR FEL) je samosprávným akademickým orgánem s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti.

Postavení a působnost VR FEL stanoví §29 a §30 zákona zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Statut FEL v článku 10:

  1. Působnost Vědecké rady FEL (dále jen „vědecká rada“) stanoví § 30 zákona.
  2. Předsedou vědecké rady je děkan. Ostatní členy vědecké rady jmenuje a odvolává s předchozím souhlasem AS FEL děkan z významných představitelů oborů, v nichž FEL uskutečňuje vzdělávací činnost a tvůrčí činnost.
  3. Vědecká rada má 29 členů.
  4. Nejméně jedna třetina členů vědecké rady jsou jiné osoby než členové akademické obce ZČU, jejíž je FEL součástí.
  5. Činnost vědecké rady upravuje Jednací řád Vědecké rady FEL.

 Složení VR FEL:

prof. Ing. Zdeňka Benešová, CSc.

KTE, FEL ZČU v Plzni

Ing. Ondřej Borusík, Ph.D.

Škoda Investment a.s.

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.

VŠB-TU Ostrava

Ing. Jaromír Braun, DrSc.

AV ČR Praha

prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.

KTE, FEL ZČU v Plzni

Ing. Dana Drábová, Ph.D.

SÚJB Praha

doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.

KET, FEL ZČU v Plzni, vedoucí katedry

doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.

KAE, FEL ZČU v Plzni, děkan

prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc.

VUT Brno

prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc.

VUT Brno

prof. Ing. Václav Kůs, CSc.

KEV, FEL ZČU v Plzni, vedoucí katedry

Ing. Vladimír Kysela

ZVU STROJÍRNY, a.s.

prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.

TU Liberec

doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.

KAE, FEL ZČU v Plzni

prof. Ing. Daniel Mayer, DrSc.

KTE, FEL ZČU v Plzni

prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc.

ČVUT Praha

prof. Ing. Václav Mentlík, CSc.

KET, FEL ZČU v Plzni

prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.

ÚMCH AV ČR

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

KEV, FEL ZČU v Plzni, proděkan pro vědu a strategii

prof. Ing. Jiří Pinker, CSc.

KAE, FEL ZČU v Plzni

prof. Ing. Josef Psutka, CSc.

KKY, FAV ZČU v Plzni

doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc.

KET, FEL ZČU v Plzni

prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.

KEE, FEL ZČU v Plzni

doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.

RICE, FEL ZČU v Plzni

prof. Ing. Viktor Valouch, CSc.

Ústav termomechaniky AV ČR

prof. Ing. František Vondrášek, CSc.

KEV, FEL ZČU v Plzni

prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc. Dr.h.c.

KEE, FEL ZČU v Plzni

Ing. Stanislav Votruba

ČEPS, a.s. Praha

doc. Ing. Karel Zeman, CSc.

KEV, FEL ZČU v Plzni

prof. Ing. Lumír Kule, CSc., emeritní profesor ZČU

čestný člen vědecké rady FEL

Patička