Přejít k obsahu

Profil fakulty

V současné době je Fakulta elektrotechnická součástí Západočeské univerzity v Plzni, která byla založena 28. září 1991. Fakulta je rozdělena do pěti kateder dle svého zaměření a poskytuje celou škálu zajímavých studijních oborů. Od roku 2010 se novou organizační složkou fakulty na úrovni katedry stalo nové výzkumné centrum „Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“, které vzniká s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Základní pracoviště fakulty pro vzdělávací a výzkumnou činnost fakulty tvoří:

-           Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací (KAE)

-           Katedra elektroenergetiky a ekologie (KEE)

-           Katedra technologií a měření (KET)

-           Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky (KEV)

-           Katedra teoretické elektrotechniky (KTE)

-           Regionální inovační centrum elektrotechniky

V oblasti vzdělávací činnosti fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Dále poskytuje své služby v oblasti celoživotního vzdělávání.

V oblasti výzkumu, vývoje a inovací se fakulta orientuje na řešení projektů základního a aplikovaného výzkumu. Fakulta má dlouhodobé zkušenosti s řešením řady národních i mezinárodních grantových projektů a projektů smluvního výzkumu. Fakulta dlouhodobě prokazuje schopnost úspěšně aplikovat výsledky své výzkumné a vývojové činnosti v praxi – toto lze doložit řadou průmyslových aplikací, které vznikly na základě dlouhodobé spolupráce s významnými podniky sahající za hranici plzeňského regionu.

Patička