Přejít k obsahu

2016 - cena Františka Křižíka Fakulty elektrotechnické

Termín pro podání nominací byl: 18. 1. 2016

Celkový počet nominovaných: 3

Nominovanými kandidáty byli:

  • Ing. Dana Drábová, Ph.D.
  • Ing. Milan Šrámek
  • prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc, DrEng. h. c.

Komise jmenovaná děkanem FEL doporučila na udělení Ceny Františka Křižíka Ing. Danu Drábovou, Ph.D.
Vědecká rada schválila na svém zasedání dne 13. 4. 2016 udělení Ceny Františka Křižíka Ing. Daně Drábové.
Předání ceny se uskutečnilo 28. června 2016 v Měšťanské Besedě (Kopeckého sady 13, Plzeň), za účasti představitelů Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně a význačných hostů.

Ing. Drábová - udělení ceny Františka Křižíka

Patička