Přejít k obsahu

Úřední deska - Předpisy a směrnice

Předpisy a směrnice FEL

Organizační řád FEL Směrnice děkana č. 6D/2016 + přílohy, platné od 1. 7. 2016 12.07.2016
Pokyn děkana č. 2D/2015 Metodický pokyn pro zpracování bakalářské/diplomové práce na FEL ZČU v Plzni 12.03.2015
Disciplinární řád FEL Disciplinární řád pro studenty Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni 15.01.2008
Statut FEL Statut Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni 20.02.2012
Směrnice děkana č. 2D/2012 Schvalování služebních cest, dovolených, odměn a změn v pracovně-právních vztazích 05.02.2012
Směrnice děkana č. 1D/2013 o státních závěrečných zkouškách a kvalifikačních pracích v bakalářském a navazujícím magisterském studiu FEL ZČU v Plzni + přílohy 17.01.2013

Dlouhodobý záměr FEL ZČU v Plzni

Aktualizace DZ FEL 2016 Aktualizace dlouhodobého záměru Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni na rok 2016 28.04.2016
DZ FEL 2016 - 2020 Dlouhodobý záměr Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni na období 2016 – 2020 28.04.2016

Patička