Přejít k obsahu

Úřední deska - Předpisy a směrnice

Dlouhodobý záměr FEL ZČU v Plzni

Aktualizace DZ FEL 2016 Aktualizace dlouhodobého záměru Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni na rok 2016 28.04.2016
DZ FEL 2016 - 2020 Dlouhodobý záměr Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni na období 2016 – 2020 28.04.2016
Příloha DZ FEL 2006 - 2010 Tabulky rozpisu úkolů FEL na období 2006 – 2010 13.05.2011
DZ FEL 2006 - 2010 Dlouhodobý záměr Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni na období 2006 – 2010 13.05.2011
Aktualizace DZ FEL 2011 Aktualizace dlouhodobého záměru Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni na rok 2011 13.05.2011
DZ FEL 2011 - 2015 Dlouhodobý záměr Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni na období 2011 – 2015 13.05.2011

Předpisy a směrnice FEL

Směrnice děkana č. 2D/2018 o státních závěrečných zkouškách a kvalifikačních pracích v bakalářském a navazujícím magisterském studiu FEL ZČU v Plzni 05.02.2018
Organizační řád FEL Směrnice děkana č. 1D/2018 + přílohy 18.01.2018
Statut FEL ZČU v Plzni 08.11.2017
Disciplinární řád pro studenty FEL ZČU v Plzni 08.11.2017
Organizační řád FEL Směrnice děkana č. 6D/2016 + přílohy, platné od 1. 7. 2016 do 14. 1. 2018 15.01.2018
Pokyn děkana č. 2D/2015 Metodický pokyn pro zpracování bakalářské/diplomové práce na FEL ZČU v Plzni 12.03.2015
Organizační řád FEL Směrnice děkana č. 1D/2012 + Dodatek č. 2, platné od 1. 12. 2014 do 30. 6. 2016 12.07.2016
Pokyn děkana č.3D/2013 Metodický pokyn pro zpracování bakalářské/diplomové práce na FEL ZČU v Plzni 12.03.2015
Organizační řád FEL Směrnice děkana č. 1D/2012 + Dodatek č. 1, platné od 26.9.2013 do 30.11.2014 26.11.2014
Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni ze dne 10. 4. 2006 05.06.2007
Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách a obhajobách bakalářských a diplomových prací na FEL ZČU v Plzni ze dne 18.3.2009 20.03.2009
Organizační řád FEL platný od 1.3.2010 do 30.3.2011 01.03.2010
Disciplinární řád FEL Disciplinární řád pro studenty Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, platný od 31. 10. 2007 do 27. 6. 2017 08.11.2017
Statut FEL ZČU v Plzni platný od 1. 10. 2010 do 27. 6. 2017 08.11.2017
Směrnice děkana č. 1D/2011 o ustanovení představitelů oborů na FEL 04.02.2011
Organizační řád FEL platný od 31.3.2011 do 1.1.2012 31.03.2011
Organizační řád FEL platný od 2.1.2012 do 25.9.2013 02.01.2012
Směrnice děkana č. 2D/2012 Schvalování služebních cest, dovolených, odměn a změn v pracovně-právních vztazích 05.02.2012
Směrnice děkana č. 1D/2013 o státních závěrečných zkouškách a kvalifikačních pracích v bakalářském a navazujícím magisterském studiu FEL ZČU v Plzni + přílohy 29.01.2018
Zpět

Patička