Přejít k obsahu

Úřední deska - Předpisy a směrnice

Dlouhodobý záměr FEL ZČU v Plzni

Aktualizace DZ FEL 2016 Aktualizace dlouhodobého záměru Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni na rok 2016 28.04.2016
DZ FEL 2016 - 2020 Dlouhodobý záměr Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni na období 2016 – 2020 28.04.2016

Předpisy a směrnice FEL

Směrnice děkana č. 2D/2018 o státních závěrečných zkouškách a kvalifikačních pracích v bakalářském a navazujícím magisterském studiu FEL ZČU v Plzni 05.02.2018
Organizační řád FEL Směrnice děkana č. 1D/2018 + přílohy 18.01.2018
Statut FEL ZČU v Plzni 08.11.2017
Disciplinární řád pro studenty FEL ZČU v Plzni 08.11.2017
Pokyn děkana č. 2D/2015 Metodický pokyn pro zpracování bakalářské/diplomové práce na FEL ZČU v Plzni 12.03.2015
Směrnice děkana č. 2D/2012 Schvalování služebních cest, dovolených, odměn a změn v pracovně-právních vztazích 05.02.2012
Archív

Patička