Přejít k obsahu

Úřední deska - Vyhlášky děkana FEL

2017/18

Vyhláška děkana č. 10D/2017 o imatrikulaci studentů 1. ročníků bakalářského prezenčního studia FEL 26.09.2017
Vyhláška děkana č. 8D/2017 o zápisech studentů FEL do akademického roku 2017/18 a záležitostech s tím souvisejících 24.07.2017
Vyhláška děkana č. 2D/2017 o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2017/18 24.04.2017
Vyhláška děkana č. 1D/2017 o organizaci akademického roku 2017/18 na FEL ZČU v Plzni 24.04.2017

2016/17

Vyhláška děkana č. 4D/2017 o státních závěrečných zkouškách a promocích v navazujících magisterských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2016/17 03.05.2017
Vyhláška děkana č. 3D/2017 o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2016/17 03.05.2017
Vyhláška děkana č. 10D/2016 o imatrikulaci studentů 1. ročníků bakalářského prezenčního studia FEL 27.09.2016
Vyhláška děkana č. 8D/2016 o zápisech studentů FEL do akademického roku 2016/17 a záležitostech s tím souvisejících 26.07.2016
Vyhláška děkana č. 2D/2016 o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2016/17 22.04.2016
Vyhláška děkana č. 1D/2016 o organizaci akademického roku 2016/17 na FEL ZČU v Plzni 22.04.2016

2015/16

Vyhláška děkana č. 3D/2016 o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2015/16 05.05.2016
Vyhláška děkana č. 4D/2016 o státních závěrečných zkouškách a promocích v navazujících magisterských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2015/16 05.05.2016
Vyhláška děkana č. 11D/2015 o imatrikulaci studentů 1. ročníků bakalářského prezenčního studia FEL 05.10.2015
Vyhláška děkana č. 9D/2015 o zápisech studentŭ FEL do akademického roku 2015/16 a záležitostech s tím souvisejících 05.10.2015
Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni 07.04.2015
Vyhláška děkana č. 3D/2015 o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2015/16 07.04.2015

Vyhlášky děkana FEL

Rozhodnutí děkana č. 9D/2017 Povinná účast studentů na výuce 14.09.2017
Pokyn děkana č. 6D/2017 Postup při ověřování původnosti kvalifikačních prací 01.06.2017
Rozhodnutí děkana č. 11D/2016 03.11.2016
Rozhodnutí děkana č. 9D/2016 Povinná účast studentů na výuce 14.09.2017
Vyhláška děkana č. 9D/2014 O úvazcích zaměstnanců a mzdovém ohodnocení pracovníků podílejících se na řešení projektů 30.10.2014
Rozhodnutí děkana č. 7D/2014 Povinná účast studentů na výuce 16.09.2016
Rozhodnutí děkana č. 5D/2014 Zrušení vyhlášky děkana č. 6D/2012 15.01.2016
Vyhláška děkana č. 11D/2012 o zvýšení počtu zápisových propustek pro studenty FEL 31.08.2013
Vyhláška děkana č. 2D/2013 Postup při uznávání předmětů v Bc. a NMgr. studiu FEL 30.01.2015

2014/15

Vyhláška děkana č. 6D/2015 o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2014/15 23.09.2015
Vyhláška děkana č. 5D/2015 o státních závěrečných zkouškách a promocích v navazujících magisterských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2014/15 23.09.2015
Vyhláška děkana č. 8D/2014 o imatrikulaci studentů 1. ročníků bakalářského prezenčního studia FEL 07.04.2015
Vyhláška děkana č. 6D/2014 o zápisech a předzápisech studentŭ FEL do akadem. roku 2014/2015 a záležitostech s tím souvisejících 23.09.2015
Vyhláška děkana č. 1D/2014 o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2014/15 za studijní výsledky v ak. r. 2013/14 a o mimořádných stipendiích 03.04.2014
Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni 03.04.2014

2013/14

Vyhláška děkana č. 4D/2014 o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2013/14 30.04.2014
Vyhláška děkana č. 3D/2014 o státních závěrečných zkouškách a promocích v navazujících magisterských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2013/14 30.04.2014
Vyhláška děkana č. 9D/2013 o imatrikulaci studentů 1. ročníků bakalářského prezenčního studia FEL 21.11.2013
Vyhláška děkana č. 4D/2013 o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2013/14 za studijní výsledky v ak. r. 2012/13 a o mimořádných stipendiích 24.09.2014
Vyhláška děkana č. 5D/2013 o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni 24.09.2014
Vyhláška děkana č. 6D/2013 o zápisech studentŭ FEL do akadem. roku 2013/2014 17.05.2013

2012/13

Vyhláška děkana č. 7D/2013 o státních závěrečných zkouškách a promocích v navazujících magisterských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2012/13 14.09.2013
Vyhláška děkana č. 8D/2013 o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2012/13 14.09.2013
Vyhláška děkana č. 3D/2012 o organizaci akademického roku 2012/13 na FEL ZČU 13.09.2013
Vyhláška děkana č. 4D/2012 o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2012/13 za studijní výsledky v ak. r. 2011/12 a o mimořádných stipendiích 13.09.2013
Vyhláška děkana č. 7D/2012 o zápisech a předzápisech studentů FEL do akad. roku 2012/2013 29.05.2012
Vyhláška děkana č. 12D/2012 o imatrikulaci studentů 1. ročníků denního studia FEL 11.10.2012

2011/12

Vyhláška děkana č. 1D/2011 o organizaci akademického roku 2011/12 na FEL ZČU 04.04.2011
Vyhláška děkana č. 2D/2011 o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2011/12 za studijní výsledky v ak. r. 2010/11 a o mimořádných stipendiích 04.04.2011
Vyhláška děkana č. 7D/2011 o imatrikulaci studentů 1. ročníků denního studia FEL 12.10.2011
Vyhláška děkana č. 6D/2012 - ZRUŠENA Rozhodnutím děkana č. 5D/2014 ze dne 22.4.2014 o termínu konání obhajoby bakalářské a diplomové práce 30.04.2012
Vyhláška děkana č. 8D/2012 o státních závěrečných zkouškách a promocích v magisterských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2011/12 11.05.2012
Vyhláška děkana č. 9D/2012 o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2011/12 08.06.2012
Vyhláška děkana č. 10D/2012 o náhradních termínech státních závěrečných zkoušek oborů FEL v ak. r. 2011/12 03.07.2012

2010/11

Vyhláška děkana č. 1D/2010 o organizaci akademického roku 2010/11 na FEL ZČU 19.03.2010
Vyhláška děkana č. 2D/2010 o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2010/11 za studijní výsledky v ak. r. 2009/10 a o mimořádných stipendiích 19.03.2010
Vyhláška děkana č. 3D/2010 o imatrikulaci studentů 1. ročníků denního studia FEL 30.09.2010
Vyhláška děkana č. 3D/2011 o ubytování studentů FEL ve VŠ kolejích v Plzni v akademickém roce 2011/12 06.04.2011
Vyhláška děkana č. 4D/2011 o státních závěrečných zkouškách a promocích v magisterských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2010/11 13.05.2011
Vyhláška děkana č. 5D/2011 o zápisech a předzápisech studentŭ FEL do akad. roku 2011/2012 24.05.2011
Vyhláška děkana č. 6D/2011 o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2010/11 10.06.2011

2009/10

Vyhláška děkana FEL č. 1 - 2009/10 o organizaci akademického roku 2009/10 na FEL ZČU 18.05.2009
Vyhláška děkana FEL č. 2 - 2009/10 o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2009/10 za studijní výsledky v ak. r. 2008/09 a o mimořádných stipendiích 18.05.2009
Vyhláška děkana FEL č. 3 - 2009/10 o imatrikulaci studentů 1. ročníků bakalářského denního studia FEL 06.10.2009
Vyhláška děkana FEL č. 4 - 2009/10 o imatrikulaci studentů navazujícího magisterského studia prezenční formy na FEL přijatých ke studiu v ak. r. 2009/10 21.10.2009
Vyhláška děkana č. 5 – 2009/10 o ubytování studentů FEL ve VŠ kolejích v Plzni v akad. roce 2010/11 22.03.2010
Vyhláška děkana č. 6 – 2009/10 o státních závěrečných zkouškách a promocích v magisterských studijních programech FEL ZČU v ak. r. 2009/10 18.05.2010
Vyhláška děkana č. 7 - 2009/10 o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v plzni v akademickém roce 2009/10 18.05.2010
Vyhláška děkana č. 8 – 2009/10 o zápisech studentů FEL do akad. roku 2010/2011 18.05.2010

2008/09

Vyhláška děkana FEL č. 1 - 2008/09 o organizaci akademického roku 2008/09 na FEL ZČU 26.05.2008
Vyhláška děkana FEL č. 2 - 2008/09 o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2008/09 za studijní výsledky v ak. r. 2007/08 a o mimořádných stipendiích 26.05.2008
Vyhláška děkana FEL č. 3 - 2008/09 o imatrikulaci studentů 1. ročníků bakalářského denního studia FEL 06.10.2008
Vyhláška děkana FEL č. 4 - 2008/09 o imatrikulaci studentů navazujícího magisterského studia prezenční formy na FEL přijatých ke studiu v ak. r. 2008/09 15.10.2008
Vyhláška děkana FEL č. 5 - 2008/09 o ubytování studentů FEL ve VŠ kolejích v Plzni v akademickém roce 2009/10 03.03.2009
Vyhláška děkana FEL č. 6 - 2008/09 o státních závěrečných zkouškách a promocích v magisterských studijních programech FEL ZČU v ak. r. 2008/09 15.05.2009
Vyhláška děkana FEL č. 7 - 2008/09 o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2008/09 26.05.2009
Vyhláška děkana FEL č. 8 - 2008/09 o zápisech studentŭ FEL do akad. roku 2009/2010 21.05.2009
Vyhláška děkana FEL č. 9 - 2008/09 o opravném a náhradním termínu státních závěrečných bakalářských zkoušek ve studiu FEL za ak. rok 2008/09 + pokyn proděkana FEL k organizaci konání SZZ v opravném a náhradním termínu 2008/09 14.07.2009

2007/08

Vyhláška děkana FEL č. 1 - 2007/08 o organizaci akademického roku 2007/08 na FEL ZČU 28.02.2008
Vyhláška děkana FEL č. 2 - 2007/08 o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2007/08 za studijní výsledky v ak. r. 2006/07 a o mimořádných stipendiích 21.06.2007
Vyhláška děkana FEL č. 3 - 2007/08 o imatrikulaci studentů 1. ročníků bakalářského denního studia FEL 27.09.2007
Vyhláška děkana FEL č. 4 - 2007/08 o imatrikulaci studentů navazujícího magisterského studia prezenční formy na FEL přijatých ke studiu v ak. r. 2007/08 17.10.2007
Vyhláška děkana FEL č. 5 - 2007/08 o oborových komisích FEL ZČU 28.02.2008
Vyhláška děkana FEL č. 6 - 2007/08 o ubytování studentů FEL ve VŠ kolejích v Plzni v akademickém roce 2008/09 31.03.2008
Vyhláška děkana FEL č. 7 - 2007/08 o státních závěrečných zkouškách a promocích v magisterských studijních programech FEL ZČU v ak. r. 2007/08 26.05.2008
Vyhláška děkana FEL č. 8 - 2007/08 o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2007/08 12.05.2008
Vyhláška děkana FEL č. 9 - 2007/08 o zápisech studentů FEL do akad. roku 2008/2009 13.05.2008
Vyhláška děkana FEL č. 10 - 2007/08 o opravném termínu státních závěrečných bakalářských zkoušek ve studiu FEL za ak. rok 2007/08 04.07.2008

2006/07

Vyhláška děkana FEL č. 5 - 2006/07 o ubytování studentů FEL ve VŠ kolejích v Plzni v akademickém roce 2007/08 14.03.2007
Vyhláška děkana FEL č. 6 - 2006/07 o přijímacím řízení do navazujícího mgr. studia FEL ZČU v Plzni pro ak. r. 2007/08 22.03.2007
Vyhláška děkana FEL č. 7 - 2006/07 O státních závěrečných zkouškách a promocích v magisterských studijních programech FEL ZČU v ak. r. 2006/07 27.04.2007
Vyhláška děkana FEL č. 1 - 2006/07 o organizaci akademického roku 2006/07 na FEL ZČU 07.08.2006
Vyhláška děkana FEL č. 2 - 2006/07 o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2006/07 za studijní výsledky v ak. r. 2005/06 a o mimořádných stipendiích 28.08.2006
Vyhláška děkana FEL č. 3 - 2006/07 o imatrikulaci studentů 1. ročníků denního studia FEL 03.10.2006
Vyhláška děkana FEL č. 4 - 2006/07 o imatrikulaci studentů navazujícího magisterského studia prezenční formy na FEL přijatých ke studiu v ak. r. 2006/2007 27.10.2006
Vyhláška děkana FEL č. 8 - 2006/07 o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2006/07 21.06.2007
Vyhláška děkana FEL č. 9 - 2006/07 o zápisech studentů FEL do akad. roku 2007/2008 21.06.2007

2005/06

Vyhláška děkana FEL č. 1 - 2005/06 o organizaci akademického roku 2005/06 na FEL ZČU 14.10.2005
Vyhláška děkana FEL č. 2 - 2005/06 o stipendiích studentů FEL za studijní výsledky v ak. r. 2004/05 a o mimořádných stipediích v ak. r. 2005/06 14.10.2005
Směrnice děkana FEL o stipendiích 2005/06 příloha č. 3 Stipendijního rádu ZČU v Plzni 20.10.2005
Vyhláška děkana FEL č. 3 - 2005/06 o imatrikulaci studentů 1. ročníku denního studia FEL 20.10.2005
Vyhláška děkana FEL č. 4 - 2005/06 o ubytování studentů FEL ve VŠ kolejích v Plzni v ak. r. 2006/07 05.04.2006
Vyhláška děkana FEL č. 5 - 2005/06 o státních závěrečných zkouškách a promocích v magisterských studijních programech FEL ZČU v ak. r. 2005/06 28.04.2006
Vyhláška děkana FEL č. 6 - 2005/06 o přijímacím řízení do navazujícího mgr. studia FEL ZČU v Plzni pro ak. r. 2006/07 15.05.2006
Vyhláška děkana FEL č. 7 - 2005/06 o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2005/06 28.04.2006
Vyhláška děkana FEL č. 8 - 2005/06 o zápisech studentů FEL do akad. roku 2006/2007 28.04.2006

2004/05

Vyhláška děkana FEL č. 1 - 2004/05 o organizaci akademického roku 2004/05 na FEL ZČU 13.10.2005
Vyhláška děkana FEL č. 2 - 2004/05 o povinnosti studentů FEL na výuce v akademickém roce 2004/05 14.10.2005
Vyhláška děkana FEL č. 3 - 2004/05 o imatrikulaci studentů 1. ročníku denního studia FEL 14.10.2005
Vyhláška děkana FEL č. 4 - 2004/05 o stipendiích studentů FEL za studijní výsledky v ak. r. 2003/04 a o mimořádných stipendiích v ak. r. 2004/05 14.10.2005
Vyhláška děkana FEL č. 5 - 2004/05 o úpravě učebního plánu 3. ročníku Bc. studia FEL 14.10.2005
Vyhláška děkana FEL č. 6 - 2004/05 o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech FEL v ak. r. 2004/2005 14.10.2005
Vyhláška děkana FEL č. 7 - 2004/05 o jmenování strategického týmu FEL 14.10.2005
Vyhláška děkana FEL č. 8 - 2004/05 o přijímacím řízení do navazujícího Mgr. studia FEL ZČU v Plzni pro ak. r. 2005/06 14.10.2005
Vyhláška děkana FEL č. 9 - 2004/05 o ubytování studentů FEL ve VŠ kolejích a kvazikolejích v Plzni v ak. r. 2005/06 14.10.2005
Vyhláška děkana FEL č. 10 - 2004/05 o státních závěrečných zkouškách a promocích na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2004/05 14.10.2005
Vyhláška děkana FEL č. 11 - 2004/05 o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech FEL v ak. r. 2004/2005 14.10.2005
Vyhláška děkana FEL č. 12 - 2004/05 o zápisech studentů FEL do akad. roku 2005/2006 14.10.2005

2003/04

Vyhláška děkana FEL č.1 - 2003/04 o organizaci akademického roku 2003/04 na FEL ZČU 16.03.2006
Vyhláška děkana FEL č. 2 - 2003/04 o stipendiích studentů FEL za studijní výsledky v ak. r. 2002/03 a o mimořádných stipendiích v ak. r. 2003/04 13.10.2005
Vyhláška děkana FEL č. 3 - 2003/04 o imatrikulaci studentů 1. ročníku denního studia FEL 13.10.2005
Vyhláška děkana FEL č. 4 - 2003/04 o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech FEL v ak. r. 2003/2004 13.10.2005
Vyhláška děkana FEL č. 5 - 2003/04 o zařazení studentů 2. ročníku bakalářského studijního programu elektrotechnika a informatika do studijních oborů pro 3. ročník studia 13.10.2005
Vyhláška děkana FEL č. 6 - 2003/04 o zařazení studentů 2. ročníku magisterského studia FEL do studijních oborů 2. etapy studia 13.10.2005
Vyhláška děkana FEL č. 7 - 2003/04 o ubytování studentů FEL ve VŠ kolejích a kvazikolejích v Plzni v ak. r. 2004/05 13.10.2005
Vyhláška děkana FEL č. 8 - 2003/04 o státních závěrečných zkouškách a promocích na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2003/04 13.10.2005
Vyhláška děkana FEL č. 9 - 2003/04 o úpravě výuky ve dnech 18. a 19. května 2004 13.10.2005
Vyhláška děkana FEL č. 10 - 2003/04 o zápisech studentů FEL do akad. roku 2004/2005 13.10.2005
Zpět

Patička