Přejít k obsahu

Úřední deska - Vyhlášky děkana FEL

2015/16

Vyhláška děkana č. 9D/2015 o zápisech studentŭ FEL do akademického roku 2015/16 a záležitostech s tím souvisejících 02.07.2015
Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni 07.04.2015
Vyhláška děkana č. 3D/2015 o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2015/16 07.04.2015

2014/15

Vyhláška děkana č. 6D/2015 o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2014/15 21.04.2015
Vyhláška děkana č. 5D/2015 o státních závěrečných zkouškách a promocích v navazujících magisterských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2014/15 21.04.2015
Vyhláška děkana č. 6D/2014 o zápisech a předzápisech studentŭ FEL do akadem. roku 2014/2015 a záležitostech s tím souvisejících 26.05.2014
Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni 03.04.2014
Vyhláška děkana č. 1D/2014 o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2014/15 za studijní výsledky v ak. r. 2013/14 a o mimořádných stipendiích 03.04.2014

Vyhlášky děkana FEL

Vyhláška děkana č. 9D/2014 O úvazcích zaměstnanců a mzdovém ohodnocení pracovníků podílejících se na řešení projektů 30.10.2014
Rozhodnutí děkana č. 7D/2014 Povinná účast studentů na výuce 16.09.2014
Rozhodnutí děkana č. 5D/2014 Zrušení vyhlášky děkana č. 6D/2012 30.04.2014
Vyhláška děkana č. 11D/2012 o zvýšení počtu zápisových propustek pro studenty FEL 31.08.2013
Vyhláška děkana č. 2D/2013 Postup při uznávání předmětů v Bc. a NMgr. studiu FEL 29.01.2013
Archív