Přejít k obsahu

Úřední deska - Vyhlášky děkana FEL

2017/18

Vyhláška děkana č. 2D/2017 o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2017/18 24.04.2017
Vyhláška děkana č. 1D/2017 o organizaci akademického roku 2017/18 na FEL ZČU v Plzni 24.04.2017

Vyhlášky děkana FEL

Rozhodnutí děkana č. 9D/2017 Povinná účast studentů na výuce 14.09.2017
Pokyn děkana č. 6D/2017 Postup při ověřování původnosti kvalifikačních prací 01.06.2017
Vyhláška děkana č. 9D/2014 O úvazcích zaměstnanců a mzdovém ohodnocení pracovníků podílejících se na řešení projektů 30.10.2014
Vyhláška děkana č. 11D/2012 o zvýšení počtu zápisových propustek pro studenty FEL 31.08.2013
Archív

Patička