Přejít k obsahu

Úřední deska - Vyhlášky děkana FEL

2017/18

Vyhláška děkana č. 8D/2017 o zápisech studentů FEL do akademického roku 2017/18 a záležitostech s tím souvisejících 24.07.2017
Vyhláška děkana č. 2D/2017 o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2017/18 24.04.2017
Vyhláška děkana č. 1D/2017 o organizaci akademického roku 2017/18 na FEL ZČU v Plzni 24.04.2017

2016/17

Vyhláška děkana č. 4D/2017 o státních závěrečných zkouškách a promocích v navazujících magisterských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2016/17 03.05.2017
Vyhláška děkana č. 3D/2017 o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2016/17 03.05.2017
Vyhláška děkana č. 2D/2016 o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2016/17 22.04.2016
Vyhláška děkana č. 1D/2016 o organizaci akademického roku 2016/17 na FEL ZČU v Plzni 22.04.2016

Vyhlášky děkana FEL

Pokyn děkana č. 6D/2017 Postup při ověřování původnosti kvalifikačních prací 01.06.2017
Rozhodnutí děkana č. 9D/2016 Povinná účast studentů na výuce 16.09.2016
Vyhláška děkana č. 9D/2014 O úvazcích zaměstnanců a mzdovém ohodnocení pracovníků podílejících se na řešení projektů 30.10.2014
Vyhláška děkana č. 11D/2012 o zvýšení počtu zápisových propustek pro studenty FEL 31.08.2013
Archív

Patička